• Additive Models Reveal Sources of Metals and Organic Pollutants in Norwegian Marine Sediments 

   Everaert, Gert; Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Borgå, Katrine; Green, Norman Whitaker; Boitsov, Stepan; Jensen, Henning; Poste, Amanda (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Distribution of natural and anthropogenic radionuclides in sediments from the Vefsnfjord, Norway 

   Heldal, Hilde Elise; Helvik, Lena; Haanes, Hallvard; Volynkin, Andrey Sergeevich; Jensen, Henning; Lepland, Aivo (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Areas in central Norway were heavily contaminated with fallout from the Chernobyl accident in 1986. In this study, we assess 137Cs in surface sediments and sediment cores collected in the Vefsnfjord in Nordland county. ...
  • Forurensning i de norske havområdene - Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen - Rapport fra Overvåkingsgruppen 2021 

   Frantzen, Sylvia; Boitsov, Stepan; Dehnhard, Nina; Duinker, Arne; Grøsvik, Bjørn Einar; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Hjermann, Dag Øystein; Jensen, Henning; Jensen, Louise Kiel; Leiknes, Øystein; Nilsen, Bente Merete; Routti, Heli Anna Irmeli; Schøyen, Merete; Skjerdal, Hilde Kristin (Rapport fra havforskningen;2022 - 3, Research report, 2022)
   Denne rapporten sammenstiller kunnskap om forurensningstilstanden i forvaltningsplanområdene Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak, med hovedvekt på miljøgifter og radioaktiv forurensning. Rapporten oppsummerer ...
  • Geochronology of sediment cores from the Vefsnfjord, Norway 

   Heldal, Hilde Elise; Helvik, Lena; Appleby, Peter G.; Haanes, Hallvard; Volynkin, Andrey Sergeevich; Jensen, Henning; Lepland, Aivo (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The sedimentary environment is a repository and carrier for a variety of pollutants, and sediment transport from land to coastal areas is an important environmental process. In the present study, we use 210Pb/226Ra and ...
  • Increased barium levels in recent marine sediments from the Norwegian and Barents Seas suggest impact of hydrocarbon drilling and production 

   Haanes, Hallvard; Jensen, Henning; Lepland, Aivo; Heldal, Hilde Elise (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Barium (Ba) in recent marine sediments can originate from natural and anthropogenic sources including discharges from the oil and gas industry. In this study, we use data from the Norwegian and Barents Seas to assess whether ...
  • Sandbanks, sandwaves and megaripples on Spitsbergenbanken, Barents Sea 

   Bellec, Valérie K.; Bøe, Reidulv; Bjarnadóttir, Lilja Rún; Albretsen, Jon; Dolan, Margaret F.J.; Chand, Shyam; Thorsnes, Terje; Jakobsen, Frank Werner; Nixon, Chantel; Plassen, Liv; Jensen, Henning; Baeten, Nicole Jeanne; Olsen, Heidi; Elvenes, Sigrid (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Recently acquired multibeam echosounder data from the shallowest part (26–53 m depth) of Spitsbergenbanken in the western Barents Sea reveal a variety of bedforms, including megaripples, sandwaves and sandbanks. The bedforms ...
  • Status for miljøet i Barentshavet: Rapport fra Overvåkingsgruppen 2020 

   Jelmert, Anders; Sandø, Anne Britt; Frie, Anne Kirstine Højholt; Bogstad, Bjarte; Grøsvik, Bjørn Einar; Eriksen, Elena; Hallfredsson, Elvar H.; Stenevik, Erling Kåre; Bagøien, Espen; Ottersen, Geir; Skaret, Georg; Höffle, Hannes; Vee, Ida; Johansson, Josefina; Jørgensen, Lis Lindal; McBride, Margaret; Chierici, Melissa; Dalpadado, Padmini; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Lien, Vidar Surén; Høines, Åge Sigurd; Fransson, Agneta; Sundfjord, Arild; von Quillfeldt, Cecilie; Lydersen, Christian; Hop, Haakon; Strøm, Hallvard; Johnsen, Hanne; Routti, Heli Anna Irmeli; Danielsen, Ida Kristin; Aars, Jon; Kovacs, Kit M.; Helgason, Lisa Bjørnsdatter; Itkin, Mikhail; Pavlova, Olga; Assmy, Philipp; Descamps, Sebastien; Lind, Sigrid; Gerland, Sebastian; Skotte, Gunnar; Stene, Kristine O.; Leiknes, Øystein; Skjerdal, Hilde Kristin; Jensen, Henning; Jensen, Andre Frantzen; Green, Norman Whitaker; Lorentsen, Svein Håkon (Rapport fra havforskningen;2020 - 13, Research report, 2020)
   I rapporten dekkes tre hovedtemaer: (1) Dominerende trekk i status og utvikling i økosystemet i Barentshavet siden 2016 med vekt på å beskrive hvordan sentrale prosesser påvirker tilstanden; (2) en mer detaljert beskrivelse ...
  • Undersøkelse av naturlige kilder for hydrokarboner i en sedimentkjerne fra Storfjordrenna 

   Boitsov, Stepan; Jensen, Henning; Knies, Jochen Manfred; Mattingsdal, Rune (Rapport fra havforskningen;2022 - 42, Research report, 2022)
   Havforskningsinstituttet (HI) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gjennomført en detaljert geokjemisk studie av en lang sedimentkjerne fra Storfjordrenna sør for Svalbard. Formålet var å utrede typer hydrokarboner ...