• Lebetus scorpioides and Buenia jeffreysii (Teleostei: Gobiidae) found north of the Arctic Circle 

   Byrkjedal, Ingvar; Wienerroither, Rupert; Jensen, Gjertrud (Journal article; Peer reviewed, 2016-05-20)
   Two gobiid species, Lebetus scorpioides and Buenia jeffreysii, were recorded in northern Norway, for the first time north of the Arctic Circle. While both species were found on the continental shelf west of the Lofoten ...
  • Marinbiologisk mangfold i Andfjorden marine verneområde 

   Husa, Vivian; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Kutti, Tina; Buhl-Mortensen, Pål; Søvik, Guldborg; Jensen, Gjertrud; Bakkeplass, Kjell Gunnar; Skjoldal, Hein Rune (Rapport fra havforskningen;2020 - 30, Research report, 2020)
   Andfjorden marine verneområde er et stort område som strekker seg fra fjord til hav. Området har en variert topografi som gir levested for en stor variasjon av marine arter. Her finnes rekefelt og gyteområder for torsk, ...