• Blue whiting survey during spring 2005 

   Heino, Mikko; Søiland, Henrik; Dahl, Martin; Pedersen, Geir; Alvarez, Jaime; Anthonypillai, Valentine; Hovland, Terje; de Lange, Jan; Meland, Elna; Myklevoll, Sigmund; Svendsen, Bjørn V.; Tangen, Øyvind; Torkelsen, Terje ([Toktrapport/Havforskningsinstituttet];Nr. 5 - 2005, Working paper, 2005-04)
  • Cruise report Hywind Tampen 13 to 28 March 2023 - Cruise no. 2023001004 G.O. Sars 

   Utne-Palm, Anne Christine; Søiland, Henrik; Sveistrup, Anne; Renner, Angelika; Ross, Rebecca; Moy, Frithjof Emil; Paskyabi, Mosttafa Bakhoday; Totland, Atle; Hannaas, Sigurd; de Jong, Karen; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Hovland, Terje; Pedersen, Geir; Wilhelmsen, Jan Frode; Majaneva, Markus; Heum, Sverre Waardal; Skjold, William; Vågenes, Stig; Skaret, Georg; Corus, Finn; Voronkov, Andrey; Kielland, Leonard (Toktrapport;2023 - 10, Research report, 2023)
   There is very little knowledge related to how floating windfarms effect the marine environment as this is such a new “product”. Thus, the data that we gathered on this cruise will be novel in that sense. The aim of the ...
  • Toktrapport fra økosystemtokt i Vestlandsfjordene — Hydrografi, vannkjemi, reker, krill, bunnfisk, tobis og perifylla 

   Søvik, Guldborg; Falkenhaug, Tone; Zimmermann, Fabian; Gallo, Natalya; Nedreaas, Kjell Harald; Danre, Jean-Baptiste; Hovland, Terje; Thangstad, Trude Hauge; Olsen, Siri Aaserud; Johnsen, Espen; Asplin, Lars (Toktrapport;2023 - 11, Research report, 2023)
   Den Strategiske instituttsatsingen CoastRisk (2019–2023) har hatt som mål å styrke kunnskapsgrunnlaget om ulike påvirkningsfaktorers betydning for kystøkosystemenes tilstand, funksjon og utvikling. Vestland fylke er ett ...