• Egga Nord 2013. Toktrapport fra Havforskningsinstituttets tokt med FF G.O. Sars 15.10.–2.11.13 

   Bergstad, Odd Aksel; Harbitz, Alf; Hansen, Hege Øverbø; Heggebakken, Lise; Wienerroither, Rupert; Kristiansen, Arve; Dahl, Martin; Kristiansen, Jarle (Toktrapport/Havforskningsinstituttet;Nr. 2 - 2013, Working paper, 2013)
   Since 1994 a depth stratified annual bottom trawl survey was conducted along the continental slope (68-80°N, 400-1500 m) using chartered factory trawlers. The main focus since the start of the series was to describe the ...
  • Fangstprøvelotteriet 2021 - erfaringer og resultat 

   Høines, Åge Sigurd; Diaz, Justine Emmanuelle; Heggebakken, Lise; Hellenbrecht, Lea Marie; Johnsen, Espen; Kvamme, Cecilie; Nøttestad, Leif; Salthaug, Are; Skaret, Georg; Stenevik, Erling Kåre; Svendsen, Bjørn Vidar; Tonheim, Susanne; Otterå, Håkon Magne (Rapport fra havforskningen;2023 - 8, Research report, 2023)
   Etter at vi startet opp med fangstprøvelotteriet i 2018 har vi sett en gradvis og betydelig forbedring i prøvetakingen fra de kommersielle pelagiske fiskeriene. Vi ser likevel et stort forbedringspotensial framover siden ...
  • Fangstprøvelotteriet 2022 - erfaringer og resultat 

   Skaret, Georg; Diaz, Justine Emmanuelle; Heggebakken, Lise; Hellenbrecht, Lea Marie; Høines, Åge Sigurd; Johnsen, Espen; Kvamme, Cecilie; Nøttestad, Leif; Salthaug, Are; Stenevik, Erling Kåre; Svendsen, Bjørn Vidar; Tonheim, Susanne; Otterå, Håkon Magne (Rapport fra havforskningen;2023 - 60, Research report, 2023)
   Etter at vi startet opp med fangstprøvelotteriet i 2018 har vi sett en gradvis og betydelig forbedring i prøvetakingen fra de kommersielle pelagiske fiskeriene, og i 2022 mottok vi totalt sett ca 70% av de bestilte prøvene. ...
  • Status for vassild i Norge og forvaltningsråd for fiske i 2012 

   Hallfredsson, Elvar; Heggebakken, Lise (Rapport fra Havforskningen;Nr. 12-2011, Working paper, 2011-10)