• Økosystemtokt i Norskehavet - Barentshavet mai 2005 

      Alvarez, Jaime; Bakkeplass, Kjell; Eriksen, Elena; Haugsdal, Annlaug; Kvinge, Bjarte; Rey, Laura; Skjold, Bente; Torgersen, Øyvind ([Toktrapport/Havforskningsinstituttet];Nr. 11 - 2005, Working paper, 2005-06-15)
    • Økotokt i Barentshavet [10/6 - 30/6, 2004] 

      Bakkeplass, Kjell; Djupevåg, Ove; Drivenes, Lage; Eriksen, Elena; Haugsdal, Annlaug; Johannessen, Magnus; Røttingen, Ingolf ([Toktrapport/Havforskningsinstituttet];Nr. 2 - 2004, Working paper, 2004-07-05)