• Incorporation of feed and fecal waste from salmon aquaculture in great scallops (Pecten Maximus) co-fed by different algal concentrations 

   Bergvik, Maria; Stensås, Lene; Handå, Aleksander; Reitan, Kjell Inge; Strand, Øivind; Olsen, Yngvar (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Juvenile scallops of Pecten maxiumus were studied to see the capability to clear out and incorporate salmon feed and feces (30 µg L-1). Algae were also given, in a low and high concentration in addition to feed and faeces, ...
  • Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. September 2017 

   Karlsson-Drangsholt, Anders; van Nes, Solveig; Fieler, Reinhold; Hansen, Pia Kupka; Chapman, Annelise Sabine; Stévant, Pierrick Francois Denis; Rebours, Celine; Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Robertsen, Roy; Reitan, Kjell Inge; Øie, Gunvor; Handå, Aleksander; Hognes, Erik Skontorp; Rånes, Stein Arne; Tørud, Brit; Lillehaug, Atle (Research report, 2017)
  • Mot en ny havnæring for tare? : Muligheter og utfordringer for dyrking av alger i Norge 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Skjermo, Jorunn; Kolstad, Kari; Broch, Ole Jacob; Ergon, Åshild; Handå, Aleksander; Horn, Svein Jarle; Lock, Erik-Jan; Øverland, Margareth (Fisken og havet;2020 - 5, Research report, 2020)
   Behovet for bærekraftig produksjon av mat fra havet har aktualisert dyrking av tang og tare. Selv om potensialet for dyrking er stort i Norge er produksjonen på prøvestadiet på grunn av utfordringer knyttet til marked, ...
  • Spatio-temporal dynamics in the dissolved nutrient waste plume from Norwegian salmon cage aquaculture 

   Jansen, Henrice M; Broch, Ole Jacob; Bannister, Raymond; Cranford, Peter J.; Handå, Aleksander; Husa, Vivian; Jiang, Zengjie; Strohmeier, Tore; Strand, Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   The aim of this study was to define the waste plume dynamics around a salmon farm in Norway. Systematic water sampling and numerical modeling were implemented to define nutrient concentrations in the upper water column at ...
  • Spatio-temporal dynamics in the dissolved nutrient waste plume from Norwegian salmon cage aquaculture 

   Jansen, Henrice M; Broch, Ole Jacob; Bannister, Raymond; Cranford, Peter J.; Handå, Aleksander; Husa, Vivian; Jiang, Zengjie; Strohmeier, Tore; Strand, Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   The aim of this study was to define the waste plume dynamics around a salmon farm in Norway. Systematic water sampling and numerical modeling were implemented to define nutrient concentrations in the upper water column at ...