• Demersal fish assemblages in the boreo-Arctic shelf waters around Svalbard during the warm period 2007–2014 

   Bergstad, Odd Aksel; Johannesen, Edda; Høines, Åge Sigurd; Ellingsen, Kari Elsa; Lien, Vidar Surén; Byrkjedal, Ingvar; Yoccoz, Nigel Gilles; Tveraa, Torkild; Wienerroither, Rupert; Langhelle, Gunnar; Wenneck, Thomas de Lange (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   The temporal and spatial resilience of abundance patterns of assemblages of organisms inhabiting transition zones between Arctic and boreal regions is an issue of concern in relation to climate change. The recognition that ...
  • Fangstprøvelotteriet 2019: Erfaringer og foreløpige resultat 

   Stenevik, Erling Kåre; Høines, Åge Sigurd; Kvamme, Cecilie; Otterå, Håkon Magne; Salthaug, Are; Svendsen, Bjørn Vidar (Rapport fra havforskningen;2020 - 17, Research report, 2020)
  • Fangstprøvelotteriet 2020 – erfaringer og resultat 

   Høines, Åge Sigurd; Johnsen, Espen; Kvamme, Cecilie; Nøttestad, Leif; Otterå, Håkon Magne; Salthaug, Are; Stenevik, Erling Kåre; Svendsen, Bjørn Vidar (Rapport fra havforskningen;2022 - 4, Research report, 2022)
   Etter at vi startet opp med fangstprøvelotteriet i 2018 har vi sett en gradvis og betydelig forbedring i prøvetakingen fra de kommersielle pelagiske fiskeriene. Vi ser likevel et stort forbedringspotensial framover siden ...
  • Highly mixed impacts of near-future climate change on stock productivity proxies in the North East Atlantic 

   Kjesbu, Olav Sigurd; Sundby, Svein; Sandø, Anne Britt; Alix, Maud; Hjøllo, Solfrid Sætre; Tiedemann, Maik; Skern-Mauritzen, Mette; Junge, Claudia; Fossheim, Maria; Broms, Cecilie; Søvik, Guldborg; Zimmermann, Fabian; Nedreaas, Kjell Harald; Eriksen, Elena; Höffle, Hannes; Hjelset, Ann Merete; Kvamme, Cecilie; Reecht, Yves; Knutsen, Halvor; Aglen, Asgeir; Albert, Ole Thomas; Berg, Erik; Bogstad, Bjarte; Durif, Caroline; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Høines, Åge Sigurd; Hvingel, Carsten; Johannesen, Edda; Johnsen, Espen; Moland, Even; Myksvoll, Mari Skuggedal; Nøttestad, Leif; Olsen, Erik Joel Steinar; Skaret, Georg; Skjæraasen, Jon Egil; Slotte, Aril; Staby, Arved; Stenevik, Erling Kåre; Stiansen, Jan Erik; Stiasny, Martina H.; Sundet, Jan Henry; Vikebø, Frode Bendiksen; Huse, Geir (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Impacts of climate change on ocean productivity sustaining world fisheries are predominantly negative but vary greatly among regions. We assessed how 39 fisheries resources—ranging from data-poor to data-rich stocks—in the ...
  • Pelagiske økosystem i De nordiske hav - grunnlagsstudie knyttet til åpningsprosess for utforskning og utvinning av havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel 

   Kutti, Tina; Mork, Kjell Arne; Chierici, Melissa; Børsheim, Knut Yngve; Bagøien, Espen; Knutsen, Tor; Broms, Cecilie; Klevjer, Thor A.; Strand, Espen; Gjøsæter, Harald; Stenevik, Erling Kåre; Høines, Åge Sigurd; Windsland, Kristin; Frie, Anne Kirstine Højholt (Rapport fra havforskningen;2021 - 41, Research report, 2021)
   Denne rapporten er en leveranse til bestillingen «Grunnlagsstudie: Pelagisk økosystem» fra Oljedirektoratet til Havforskningsinstituttet. Studien er bestilt i forbindelse med at regjeringen har igangsatt en prosess for ...
  • Status for miljøet i Barentshavet: Rapport fra Overvåkingsgruppen 2020 

   Jelmert, Anders; Sandø, Anne Britt; Frie, Anne Kirstine Højholt; Bogstad, Bjarte; Grøsvik, Bjørn Einar; Eriksen, Elena; Hallfredsson, Elvar H.; Stenevik, Erling Kåre; Bagøien, Espen; Ottersen, Geir; Skaret, Georg; Höffle, Hannes; Vee, Ida; Johansson, Josefina; Jørgensen, Lis Lindal; McBride, Margaret; Chierici, Melissa; Dalpadado, Padmini; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Lien, Vidar Surén; Høines, Åge Sigurd; Fransson, Agneta; Sundfjord, Arild; von Quillfeldt, Cecilie; Lydersen, Christian; Hop, Haakon; Strøm, Hallvard; Johnsen, Hanne; Routti, Heli Anna Irmeli; Danielsen, Ida Kristin; Aars, Jon; Kovacs, Kit M.; Helgason, Lisa Bjørnsdatter; Itkin, Mikhail; Pavlova, Olga; Assmy, Philipp; Descamps, Sebastien; Lind, Sigrid; Gerland, Sebastian; Skotte, Gunnar; Stene, Kristine O.; Leiknes, Øystein; Skjerdal, Hilde Kristin; Jensen, Henning; Jensen, Andre Frantzen; Green, Norman Whitaker; Lorentsen, Svein Håkon (Rapport fra havforskningen;2020 - 13, Research report, 2020)
   I rapporten dekkes tre hovedtemaer: (1) Dominerende trekk i status og utvikling i økosystemet i Barentshavet siden 2016 med vekt på å beskrive hvordan sentrale prosesser påvirker tilstanden; (2) en mer detaljert beskrivelse ...