• 2017:00007 A - SubSea Dispersant lnjection (SSDI)- a "state of the art" and the need for further documentations 

   Daling, Per Snorre; Brakstad, Odd Gunnar; Brandvik, Per Johan; Davies, Emlyn J.; Grøsvik, Bjørn Einar; Meier, Sonnich; Nepstad, Raymond; Nordtug, Trond; Vikebø, Frode Bendiksen (Research report, 2017)
   The aim of this pre-project has been to give a "State-of the art" and describe the R&D challenges and documentation needed in order to perform robust NEBA (Net Environmental Benefit Analysis) where SubSea Dispersant Injection ...
  • Assessment of marine litter in the Barents Sea, a part of the joint Norwegian-Russian ecosystem survey 

   Grøsvik, Bjørn Einar; Prokhorova, Tatiana; Eriksen, Elena; Krivosheya, Pavel; Horneland, Per Arne; Prozorkevich, Dmitry (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This study presents a large-scale monitoring of marine litter performed in the joint Norwegian–Russian ecosystem monitoring surveys in the period from 2010 to 2016 and contribute to documentation of the extent of marine ...
  • Condition monitoring in the water column 2005: Oil hydrocarbons in fish from Norwegian waters 

   Grøsvik, Bjørn Einar; Meier, Sonnich; Westrheim, Kjell; Skarphéðinsdóttir, Halldóra; Liewenborg, Birgitta; Balk, Lennart; Klungsøyr, Jarle (Rapport fra havforskningen, Working paper, 2007-03)
   This report has been prepared by Institute of Marine Research (IMR) & University of Stockholm (UoS) on behalf on the offshore petroleum industry operators on the Norwegian Continental Shelf as part of the authority ...
  • Condition monitoring in the water column 2008: Oil hydrocarbons in fish from Norwegian waters 

   Grøsvik, Bjørn Einar; Meier, Sonnich; Liewenborg, Birgitta; Nesje, Guri; Westrheim, Kjell; Fonn, Merete; Kjesbu, Olav Sigurd; Klungsøyr, Jarle (Rapport fra Havforskningen;Nr.2-2009, Working paper, 2009-06)
   The objectives for this study have been: 1. Measure NPD/PAH in haddock liver from the Egersund Bank, the Halten Bank andthe Barents Sea. 2. Determine to what extent fish from the oil installation areas at Tampen and the ...
  • Condition monitoring in the water column 2011: Oil hydrocarbons in fish from Norwegian waters 

   Grøsvik, Bjørn Einar; Kalstveit, Eirin; Liu, Li; Nesje, Guri; Westrheim, Kjell; Berntssen, Marc H.G.; LeGoff, Jérémie; Meier, Sonnich (Rapport fra Havforskningen;Nr. 19-2012, Working paper, 2012-05)
  • Development of Atlantic cod (Gadus morhua) exposed to produced water during early life stages: Effects on embryos, larvae, and juvenile fish 

   Meier, Sonnich; Morton, H. Craig; Nyhammer, Gunnar; Grøsvik, Bjørn Einar; Makhotin, Valeri; Geffen, Audrey J.; Boitsov, Stepan; Kvestad, Karen Anita; Bohne-Kjersem, Anneli; Goksøyr, Anders; Folkvord, Arild; Klungsøyr, Jarle; Svardal, Asbjørn Martin (Journal article; Peer reviewed, 2010-08-21)
   Produced water (PW) contains numerous toxic compounds of natural origin, such as dispersed oil, metals, alkylphenols (APs), and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). In addition, PW also contains many different chemicals ...
  • DNA damage and health effects in juvenile haddock (Melanogrammus aeglefinus) exposed to PAHs associated with oil-polluted sediment or produced water 

   Meier, Sonnich; Karlsen, Ørjan; Le Goff, Jérémie; Sørensen, Lisbet; Sørhus, Elin; Pampanin, Daniela Maria; Donald, Carey E.; Fjelldal, Per Gunnar; Dunaevskaya, Evgenia; Romano, Marta; Caliani, Ilaria; Casini, Silvia; Bogevik, Andre S.; Olsvik, Pål Asgeir; Myers, Mark; Grøsvik, Bjørn Einar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The research objective was to study the presence of DNA damages in haddock exposed to petrogenic or pyrogenic polyaromatic hydrocarbons (PAHs) from different sources: 1) extracts of oil produced water (PW), dominated by ...
  • DNA damage and health effects in juvenile haddock exposed to sediment or produced water associated PAHs 

   Meier, Sonnich; Karlsen, Ørjan; Le Goff, Jeremie; Sørensen, Lisbet; Edvardsen, Rolf B.; Jentoft, Sissel; Skogland, Karianne; Fjelldal, Per Gunnar; Pampanin, Daniela; Dunaevskaya, Evgenia; Romano, Marta; Myers, Mark; Grøsvik, Bjørn Einar (Rapport fra Havforskningen;3-2017, Working paper, 2017)
   Tilstandsundersøkelsene i Nordsjøen har det siste tiår vist gentoksiske effekter (DNA-addukter) i fisk samlet inn i områder med offshore olje- og gassvirksomhet. Kilden og identiteten til de gentoksiske forbindelsene har ...
  • Effects of acute oil spills on the Norwegian marine environment 

   Boitsov, Stepan; Grøsvik, Bjørn Einar; Meier, Sonnich; Klungsøyr, Jarle (Conference object, 2011-05)
  • Effects of acute oil spills on the Norwegian marine environment 

   Boitsov, Stepan; Grøsvik, Bjørn Einar; Meier, Sonnich; Klungsøyr, Jarle (Conference object, 2011-05)
  • Effects on development, sex differentiation and reproduction of Atlantic cod exposed to produced water during early life stages 

   Meier, Sonnich; Grøsvik, Bjørn Einar; Nyhammer, Gunnar; Geffen, Audrey J.; Knag, Anne Christine; Makhotin, Valeri; Morton, H. Craig; Boitsov, Stepan; Klungsøyr, Jarle (Conference object, 2007-05-20)
   Two long term studies to assess the effects of produced water (0.01-1 %) on the early life stages of cod were performed. Experiment 1 examined the egg to early fry stage (90 days), and experiment 2 examined the early ...
  • Effekter av utslipp fra akvakultur på spesielle marine naturtyper, rødlista habitat og arter 

   Husa, Vivian; Grefsrud, Ellen Sofie; Agnalt, Ann-Lisbeth; Karlsen, Ørjan; Bannister, Raymond; Samuelsen, Ole B.; Grøsvik, Bjørn Einar (Rapport fra Havforskningen;8-2016, Working paper, 2016-04)
  • Erfaringer, modellsimuleringer og kartverktøy til støtte for vurdering av dispergeringsmiddel i Statens oljevernberedskap 

   Grøsvik, Bjørn Einar; Meier, Sonnich; Horneland, Per Arne; Lien, Vidar; Vikebø, Frode (Rapport fra Havforskningen;Nr. 2 - 2014, Working paper, 2014)
   The Norwegian Coastal Administration has asked the Institute of Marine Research to present experiences, model simulations and maps of marine resources as support for decisions related to mitigation of acute oil spills. ...
  • Inadequate risk assessments – A study on worst-case scenarios related to petroleum exploitation in the Lofoten area 

   Hauge, Kjellrun Hiis; Blanchard, Anne; Andersen, Gisle; Boland, Ragnhild; Grøsvik, Bjørn Einar; Howell, Daniel; Meier, Sonnich; Olsen, Erik; Vikebø, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2013-08-28)
   Heated debates are currently taking place on whether to open the area of Lofoten and Vesteralen in Northern Norway for petroleum production. Seismic explorations in this area have indicated promising petroleum resources. ...
  • Nivåer av klororganiske forbindelser (PCB, DDT, HCB og HCH) og kvikksølv i fangst fra MS Trygg i juni og august 2007 

   Nesje, Guri; Grøsvik, Bjørn Einar; Måge, Amund (Rapport fra havforskningen, Working paper, 2007-11)
   Denne rapporten er utført av Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) etter oppdrag fra MS Trygg. Målsetningen har vært å undersøke nivåer av miljøgifter i sjømat fanget av ...
  • PAH and biomarker measurements in fish from condition monitoring in Norwegian waters in 2005 and 2008 

   Grøsvik, Bjørn Einar; Meier, Sonnich; Liewenborg, Birgitta; Nesje, Guri; Westrheim, Kjell; Fonn, Merete; Kjesbu, Olav Sigurd; Skarphéðinsdóttir, Halldóra; Klungsøyr, Jarle (ICES CM documents;2010/F:06, Working paper, 2010)
  • Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018 

   Grefsrud, Ellen Sofie; Glover, Kevin; Grøsvik, Bjørn Einar; Husa, Vivian; Karlsen, Ørjan; Kristiansen, Tore S; Kvamme, Bjørn Olav; Mortensen, Stein; Samuelsen, Ole Bent; Stien, Lars Helge; Svåsand, Terje (Research report, 2018)
  • Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2012 

   Asplin, Lars; Aure, Jan; Bannister, Raymond; Bjørn, Pål Arne; Boxaspen, Karin; Dahle, Geir; Ervik, Arne; Finstad, Bengt; Glover, Kevin A.; Grøsvik, Bjørn Einar; Hansen, Pia Kupka; Heino, Mikko; Vivian, Husa; Jansen, P. A.; Johnsen, Ingrid Askeland; Jørstad, Knut Eirik; Karlsbakk, Egil; Karlsen, Ørjan; Kristiansen, Tore S.; Kvamme, Bjørn Olav; Llinares, Rosa Maria Serra; Madhun, Abdullah Sami; van der Meeren, Terje; Mortensen, Stein; Morton, Craig; Nilsen, Rune; Otterå, Håkon; Patel, Sonal; Sæther, Bjørn-Steinar; Samuelsen, Ole Bent; Skaala, Øystein; Skår, Cecilie; Skilbrei, Ove; Stien, Lars Helge; Svåsand, Terje; Taranger, Geir Lasse; Uglem, Ingebrigt; Wennevik, Vidar (Fisken og havet, særnummer;2-2013, Research report, 2013-01-18)
   Havforskningsinstituttet har oppdatert risikovurderingen av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett med ny kunnskap og nye data med fokus på matfiskoppdrett av laks – og har gjort en innledende vurdering av dyrevelferd i ...
  • Status for miljøet i Barentshavet: Rapport fra Overvåkingsgruppen 2020 

   Jelmert, Anders; Sandø, Anne Britt; Frie, Anne Kirstine Højholt; Bogstad, Bjarte; Grøsvik, Bjørn Einar; Eriksen, Elena; Hallfredsson, Elvar H.; Stenevik, Erling Kåre; Bagøien, Espen; Ottersen, Geir; Skaret, Georg; Höffle, Hannes; Vee, Ida; Johansson, Josefina; Jørgensen, Lis Lindal; McBride, Margaret; Chierici, Melissa; Dalpadado, Padmini; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Lien, Vidar Surén; Høines, Åge Sigurd; Fransson, Agneta; Sundfjord, Arild; von Quillfeldt, Cecilie; Lydersen, Christian; Hop, Haakon; Strøm, Hallvard; Johnsen, Hanne; Routti, Heli Anna Irmeli; Danielsen, Ida Kristin; Aars, Jon; Kovacs, Kit M.; Helgason, Lisa Bjørnsdatter; Itkin, Mikhail; Pavlova, Olga; Assmy, Philipp; Descamps, Sebastien; Lind, Sigrid; Gerland, Sebastian; Skotte, Gunnar; Stene, Kristine O.; Leiknes, Øystein; Skjerdal, Hilde Kristin; Jensen, Henning; Jensen, Andre Frantzen; Green, Norman Whitaker; Lorentsen, Svein Håkon (Rapport fra havforskningen;2020 - 13, Research report, 2020)
   I rapporten dekkes tre hovedtemaer: (1) Dominerende trekk i status og utvikling i økosystemet i Barentshavet siden 2016 med vekt på å beskrive hvordan sentrale prosesser påvirker tilstanden; (2) en mer detaljert beskrivelse ...
  • Status for Miljøet i Norskehavet: Rapport fra Overvåkningsgruppen 2019 

   McBride, Margaret; Frantzen, Sylvia; Grøsvik, Bjørn Einar; Frie, Anne Kristine; Johansson, Josefina; Skagseth, Øystein; Kutti, Tina; Jelmert, Anders; Buhl-Mortensen, Lene; Eriksen, Elena; Buhl-Mortensen, Pål; Albretsen, Jon; Huserbråten, Mats; Arneberg, Per; Broms, Cecile Thorsen; van der Meeren, Gro; Nilsen, Bente; Skjerdal, Hilde Kristine; Overvik, Modulf; Langedal, Gjermund; Leiknes, Øystein; Skotte, Gunnar; Olsen, Marianne; Langård, Lise; Mekki, Miriam; Lorentsen, Svein-Håkon; Lusher, Amy; Bråte, Inger Lise N.; Green, Norman (Fisken og Havet;2019 - 2, Research report, 2019)
   Denne rapporten inneholder vurdering av: De viktigste trekkene i status for miljøet i området som dekkes av den norske regjeringens helhetlige forvaltningsplan for Norskehavet. Det må bemerkes at det er mange typer ...