• Oversikt over tokt og faste oseanografiske stasjoner tatt i 2008 

   Rong, Vigdis; Gjertsen, Karen; Enersen, Svein Erik (Fisken og havet, Research report, 2009)
   The report presents cruises carried out by the research vessels ”G. O. Sars”, ”Johan Hjort”, ”Håkon Mosby”, ”G. M. Dannevig”, “Jan Mayen” and some hired commercial fishing vessels on behalf of the Institute of Marine ...
  • Oversikt over tokt og faste oseanografiske stasjoner tatt i 2009 

   Rong, Vigdis; Gjertsen, Karen; Enersen, Svein Erik (Fisken og havet;3-2010, Research report, 2010-04-14)
   The report presents cruises carried out by the research vessels ”G. O. Sars”, ”Johan Hjort”, ”Håkon Mosby”, ”G. M. Dannevig”, “Jan Mayen” and some hired commercial fishing vessels on behalf of the Institute of Marine ...
  • Oversikt over tokt og faste oseanografiske stasjoner tatt i 2009 

   Rong, Vigdis; Gjertsen, Karen; Enersen, Svein Erik (Fisken og havet;3-2010, Research report, 2010-04-14)
   The report presents cruises carried out by the research vessels ”G. O. Sars”, ”Johan Hjort”, ”Håkon Mosby”, ”G. M. Dannevig”, “Jan Mayen” and some hired commercial fishing vessels on behalf of the Institute of Marine ...
  • Oversikt over tokt og faste oseanografiske stasjoner tatt i 2010 

   Rong, Vigdis (Fisken og havet;6-2011, Research report, 2011-09-01)
   The report presents cruises carried out by the research vessels ”G. O. Sars”, ”Johan Hjort”, ”Håkon Mosby”, ”G. M. Dannevig”, “Jan Mayen” and some hired commercial fishing vessels on behalf of the Institute of Marine Research ...
  • Oversikt over tokt og faste oseanografiske stasjoner tatt i 2011 

   Rong, Vigdis; Gjertsen, Karen; Enersen, Svein Erik (Fisken og havet;2-2012, Research report, 2012-03-16)
   The report presents cruises carried out by the research vessels "G.O. Sars". "Johan Hjort", "Håkon Mosby", "G.M. Dannevig", ''Jan Mayen" / "Helmer Hanssen" and some hired commercial fishing vessels on behalf of the ...
  • Oversikt over tokt og faste oseanografiske stasjoner tatt i 2013 

   Gjertsen, Karen (Fisken og Havet;1-2014, Research report, 2014-02-04)
   The report gives an overview of cruises carried out in 2013, by the Institute of Marine Research and University of Bergen, on board research vessels "G. O. Sars", "Johan Hjort", "G. M. Dannevig", "Helmer Hanssen", and ...
  • Oversikt over tokt og oseanografiske stasjoner tatt i 2015 

   Gjertsen, Karen (Fisken og Havet;3-2016, Research report, 2016-04)
   English: The report gives an overview of cruises in 2015, by the Institute of Marine Research and University of Bergen, on board research vessels "G. O. Sars", "Johan Hjort", ”Håkon Mosby” "G. M. Dannevig" and some hired ...
  • Oversikt over tokt og stasjoner tatt i 2003 

   Gjertsen, Karen (Fisken og havet, Research report, 2004)
   The present report shows the course tracks and stations occupied by the research vessels "G.O.Sars", "Johan Hjort", "H. Mosby" and "G.M. Dannevig" during 2003. The first tables shows the cruise number and the periods for ...
  • Oversikt over tokt og stasjoner tatt i 2004 

   Gjertsen, Karen; Rong, Vigdis; Bröker, Kareen; Enersen, Svein Erik (Fisken og havet, Others, 2005)
   The report presents cruises carried out by the research vessels "G. O. Sars", "Johan Hjort", "Håkon Mosby", "Jan Mayen" and "G. M. Dannevig" on behalf of the Institute of Marine Research and the University of Bergen during ...
  • Oversikt over tokt og stasjoner tatt i 2005 

   Gjertsen, Karen; Rong, Vigdis; Bröker, Kareen; Enersen, Svein Erik (Fisken og havet, Research report, 2006)
   The report presents cruises carried out by the research vessels "G. O. Sars", "Johan Hjort", "Håkon Mosby", "Jan Mayen" and "G. M. Dannevig" on behalf of the Institute of Marine Research and the University of Bergen during ...
  • Oversikt over tokt og stasjoner tatt i 2006 

   Rong, Vigdis; Gjertsen, Karen; Enersen, Svein Erik (Fisken og havet, Research report, 2007)
  • Oversikt over tokt og stasjoner tatt i 2016 

   Gjertsen, Karen (Fisken og havet;1-2017, Research report, 2017-02-15)
   The report gives an overview of cruises in 2016, by the Institute of Marine Research and University of Bergen, on board research vessels: G.O. Sars, Johan Hjort, Håkon Mosby, K. Bonnevie and G.M. Dannevig and some hired ...
  • Posisjonslister for faste snitt 

   Rong, Vigdis; Gjertsen, Karen (Research report, 2000-06)
  • Report on cruises and fixed oceanographic data stations, 2014 

   Gjertsen, Karen (Fisken og Havet;2-2015, Research report, 2015-04-10)
   Rapporten gir en oversikt over tokt i 2014 i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen med ”G. O. Sars”, ”Johan Hjort”, ”Håkon Mosby”, ”G. M. Dannevig”, ”Helmer Hanssen” samt noen innleide fartøyer. En ...
  • Report on oceanographic cruises and data stations 1992 

   Gjertsen, Karen (Rapport fra senter for marint miljø;Nr. 1 - 1993, Working paper, 1993)
  • Report on oceanographic cruises and data stations 1993 

   Gjertsen, Karen (Fisken og havet, Research report, 1994)
   The present report shows the course tracks and stations occupied by RN G.O. Sars, RI V Johan Hjort, RN Michael Sars and RN G.M. Dannevig during 1993. An overview of fixed stations and sections are also given.NORSK ...
  • Report on oceanographic cruises and data stations 1994 

   Gjertsen, Karen (Fisken og havet, Research report, 1995)
   The present report shows the course tracks and stations occupied by RIV G.O. Sars, RIV Johan Hjort, RIV Michael Sars and RIV G.M. Dannevig during 1993. An overview of fixed stations sections are also given.NORSK ...
  • Report on oceanographic cruises and data stations 1995 

   Gjertsen, Karen (Fisken og havet, Research report, 1996)
   The present report shows the course tracks and stations occupied by the research vessels "6.0. Sars", "Johan Hjort", "Michael Sars" and "G.M. Dannevig" during 1995. The tables on page 5 and 6 show the cruise number and ...
  • Report on oceanographic cruises and data stations 1996 

   Gjertsen, Karen (Fisken og havet, Research report, 1997)
   The present report shows the course tracks and stations occupied by the research vessels "G.O.Sars", "Johan Hjort", "Michael Sars" and "G.M. Dannevig" during 1996. The first tables show the cruise number and the periods ...
  • Report on oceanographic cruises and data stations 1997 

   Gjertsen, Karen (Fisken og havet, Research report, 1998)
   The present report shows the course tracks and stations occupied by the research vessel "G.O. Sars", "Johan Hjort", "Michael Sars" and "G.M. Dannevig" during 1997. The first tables shows the cruise number and the periods ...