• Genetic population structure of harbour seals in the United Kingdom and neighbouring waters 

   Olsen, Morten Tange; Islas, Valentina; Graves, Jeff A.; Onoufriou, Aubrie; Vincent, Cecile; Brasseur, Sophie; Frie, Anne Kirstine Højholt; Hall, Ailsa J. (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Innspill til høring - Forslag til program for konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk sokkel 

   van der Meeren, Terje; Mork, Kjell Arne; Kutti, Tina; Knutsen, Tor; Bagøien, Espen; Frie, Anne Kirstine Højholt; Gjøsæter, Harald; Bienfait, André Marcel; Storesund, Julia Endresen; Dunlop, Katherine Mary; Windsland, Kristin; Hallfredsson, Elvar H.; Helle, Kristin; Höffle, Hannes; Junge, Claudia; Serigstad, Bjørn; Chierici, Melissa (Rapport fra havforskningen;2021 - 23, Research report, 2021)
   Rapporten er et høringssvar sendt til Olje- og Energidepartementet i forbindelse med et forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. I høringssvaret påpeker Havforskningsinstituttet ...
  • Multi-decadal environmental change in the Barents Sea recorded by seal teeth 

   de la Vega, Camille; Buchanan, Pearse J.; Tagliabue, Alessandro; Hopkins, Joanne E.; Jeffreys, Rachel M.; Frie, Anne Kirstine Højholt; Biuw, Martin; Kershaw, Joanna; Grecian, James; Norman, Louisa; Smout, Sophie; Haug, Tore; Mahaffey, Claire (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Multiple environmental forcings, such as warming and changes in ocean circulation and nutrient supply, are affecting the base of Arctic marine ecosystems, with cascading effects on the entire food web through bottom-up ...
  • Multi-decadal trends in biomarkers in harp seal teeth from the North Atlantic reveal the influence of prey availability on seal trophic position 

   de la Vega, Camille; Kershaw, Joanna; Stenson, Garry B.; Frie, Anne Kirstine Højholt; Biuw, Martin; Haug, Tore; Norman, Louisa; Mahaffey, Claire; Smout, Sophie; Jeffreys, Rachel M. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Arctic food webs are being impacted by borealisation and environmental change. To quantify the impact of these multiple forcings, it is crucial to accurately determine the temporal change in key ecosystem metrics, such as ...
  • Origin and expansion of the world’s most widespread pinniped: Range-wide population genomics of the harbour seal (Phoca vitulina) 

   Liu, Xiaodong; Rønhøj Schjøtt, Suzanne; Granquist, Sandra M.; Rosing-Asvid, Aqqalu; Dietz, Rune; Teilmann, Jonas; Galatius, Anders; Cammen, Kristina; O’Corry-Crowe, Greg; Harding, Karin; Härkönen, Tero; Hall, Ailsa; Carroll, Emma L.; Kobayashi, Yumi; Hammill, Mike; Stenson, Garry; Frie, Anne Kirstine Højholt; Lydersen, Christian; Kovacs, Kit M.; Andersen, Liselotte W.; Hoffman, Joseph I.; Goodman, Simon J.; Vieira, Filipe G.; Heller, Rasmus; Moltke, Ida; Tange Olsen, Morten (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The harbour seal (Phoca vitulina) is the most widely distributed pinniped, occupying a wide variety of habitats and climatic zones across the Northern Hemisphere. Intriguingly, the harbour seal is also one of the most ...
  • Pelagiske økosystem i De nordiske hav - grunnlagsstudie knyttet til åpningsprosess for utforskning og utvinning av havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel 

   Kutti, Tina; Mork, Kjell Arne; Chierici, Melissa; Børsheim, Knut Yngve; Bagøien, Espen; Knutsen, Tor; Broms, Cecilie; Klevjer, Thor A.; Strand, Espen; Gjøsæter, Harald; Stenevik, Erling Kåre; Høines, Åge Sigurd; Windsland, Kristin; Frie, Anne Kirstine Højholt (Rapport fra havforskningen;2021 - 41, Research report, 2021)
   Denne rapporten er en leveranse til bestillingen «Grunnlagsstudie: Pelagisk økosystem» fra Oljedirektoratet til Havforskningsinstituttet. Studien er bestilt i forbindelse med at regjeringen har igangsatt en prosess for ...
  • Report of the NAMMCO-ICES Workshop on Seal Modelling (WKSEALS 2020) 

   Smout, Sophie; Murray, Kimberly; Aarts, Geert; Biuw, Martin; Brasseur, Sophie; Buren, Alejandro; Empacher, Fanny; Frie, Anne Kirstine Højholt; Grecian, James; Hammill, Mike; Mikkelsen, Bjarni; Mosnier, Arnaud; Rosing-Asvid, Aqqalu; Russell, Debbie; Skaug, Hans Julius; Stenson, Garry; Thomas, Len; Ver Hoef, Jay; Witting, Lars; Zabavnikov, Vladimir; Øigård, Tor Arne; Fernandez, Ruth; Wickson, Fern (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Status for miljøet i Barentshavet: Rapport fra Overvåkingsgruppen 2020 

   Jelmert, Anders; Sandø, Anne Britt; Frie, Anne Kirstine Højholt; Bogstad, Bjarte; Grøsvik, Bjørn Einar; Eriksen, Elena; Hallfredsson, Elvar H.; Stenevik, Erling Kåre; Bagøien, Espen; Ottersen, Geir; Skaret, Georg; Höffle, Hannes; Vee, Ida; Johansson, Josefina; Jørgensen, Lis Lindal; McBride, Margaret; Chierici, Melissa; Dalpadado, Padmini; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Lien, Vidar Surén; Høines, Åge Sigurd; Fransson, Agneta; Sundfjord, Arild; von Quillfeldt, Cecilie; Lydersen, Christian; Hop, Haakon; Strøm, Hallvard; Johnsen, Hanne; Routti, Heli Anna Irmeli; Danielsen, Ida Kristin; Aars, Jon; Kovacs, Kit M.; Helgason, Lisa Bjørnsdatter; Itkin, Mikhail; Pavlova, Olga; Assmy, Philipp; Descamps, Sebastien; Lind, Sigrid; Gerland, Sebastian; Skotte, Gunnar; Stene, Kristine O.; Leiknes, Øystein; Skjerdal, Hilde Kristin; Jensen, Henning; Jensen, Andre Frantzen; Green, Norman Whitaker; Lorentsen, Svein Håkon (Rapport fra havforskningen;2020 - 13, Research report, 2020)
   I rapporten dekkes tre hovedtemaer: (1) Dominerende trekk i status og utvikling i økosystemet i Barentshavet siden 2016 med vekt på å beskrive hvordan sentrale prosesser påvirker tilstanden; (2) en mer detaljert beskrivelse ...
  • Status for miljøet i norske havområder - Rapport fra Overvåkingsgruppen 2023 

   Albretsen, Jon; Assmann, Karen; Assmy, Philipp; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Børsheim, Knut Yngve; Chierici, Melissa; Christensen, Kai Håkon; Dalpadado, Padmini; Diesing, Markus; Espenes, Lars Christian; Falkenhaug, Tone; Fauchald, Per; Frie, Anne Kirstine Højholt; Gerland, Sebastian; Grøsvik, Bjørn Einar; Gundersen, Hege; Gundersen, Kjell; Hancke, Kasper; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Husa, Vivian; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Jelmert, Anders; Hensen, Henning; Jensen, Louise Kiel; Jensen, Martin; Johansson, Josefina; Johnsen, Hanne; Jørgensen, Lis Lindal; Kovacs, Kit M.; Leiknes, Øystein; Leonard, Deanna Marie; Lorentsen, Svein-Håkon; Mousing, Erik Askov; Norderhaug, Kjell Magnus; Rosendal, Elisabet; Sanchez-Borque, Jorge; Schøyen, Merete; Skagseth, Øystein; Skjerdal, Hilde Kristin; Skern-Mauritzen, Mette; Skogen, Morten D.; Stene, Kristine O.; Søvik, Guldborg; Thorsnes, Terje; von Quillfeldt, Cecilie (Rapport fra havforskningen;2023 - 24, Research report, 2023)
   I denne rapporten gir Overvåkingsgruppen, for første gang, en felles vurdering av miljøtilstanden i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen med Skagerrak. Det er også første rapport som bruker ...