• Genetic population structure of harbour seals in the United Kingdom and neighbouring waters 

   Olsen, Morten Tange; Islas, Valentina; Graves, Jeff A.; Onoufriou, Aubrie; Vincent, Cecile; Brasseur, Sophie; Frie, Anne Kirstine Højholt; Hall, Ailsa J. (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Innspill til høring - Forslag til program for konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk sokkel 

   van der Meeren, Terje; Mork, Kjell Arne; Kutti, Tina; Knutsen, Tor; Bagøien, Espen; Frie, Anne Kirstine Højholt; Gjøsæter, Harald; Bienfait, André Marcel; Storesund, Julia Endresen; Dunlop, Katherine Mary; Windsland, Kristin; Hallfredsson, Elvar H.; Helle, Kristin; Höffle, Hannes; Junge, Claudia; Serigstad, Bjørn; Chierici, Melissa (Rapport fra havforskningen;2021 - 23, Research report, 2021)
   Rapporten er et høringssvar sendt til Olje- og Energidepartementet i forbindelse med et forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. I høringssvaret påpeker Havforskningsinstituttet ...
  • Pelagiske økosystem i De nordiske hav - grunnlagsstudie knyttet til åpningsprosess for utforskning og utvinning av havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel 

   Kutti, Tina; Mork, Kjell Arne; Chierici, Melissa; Børsheim, Knut Yngve; Bagøien, Espen; Knutsen, Tor; Broms, Cecilie; Klevjer, Thor A.; Strand, Espen; Gjøsæter, Harald; Stenevik, Erling Kåre; Høines, Åge Sigurd; Windsland, Kristin; Frie, Anne Kirstine Højholt (Rapport fra havforskningen;2021 - 41, Research report, 2021)
   Denne rapporten er en leveranse til bestillingen «Grunnlagsstudie: Pelagisk økosystem» fra Oljedirektoratet til Havforskningsinstituttet. Studien er bestilt i forbindelse med at regjeringen har igangsatt en prosess for ...
  • Status for miljøet i Barentshavet: Rapport fra Overvåkingsgruppen 2020 

   Jelmert, Anders; Sandø, Anne Britt; Frie, Anne Kirstine Højholt; Bogstad, Bjarte; Grøsvik, Bjørn Einar; Eriksen, Elena; Hallfredsson, Elvar H.; Stenevik, Erling Kåre; Bagøien, Espen; Ottersen, Geir; Skaret, Georg; Höffle, Hannes; Vee, Ida; Johansson, Josefina; Jørgensen, Lis Lindal; McBride, Margaret; Chierici, Melissa; Dalpadado, Padmini; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Lien, Vidar Surén; Høines, Åge Sigurd; Fransson, Agneta; Sundfjord, Arild; von Quillfeldt, Cecilie; Lydersen, Christian; Hop, Haakon; Strøm, Hallvard; Johnsen, Hanne; Routti, Heli Anna Irmeli; Danielsen, Ida Kristin; Aars, Jon; Kovacs, Kit M.; Helgason, Lisa Bjørnsdatter; Itkin, Mikhail; Pavlova, Olga; Assmy, Philipp; Descamps, Sebastien; Lind, Sigrid; Gerland, Sebastian; Skotte, Gunnar; Stene, Kristine O.; Leiknes, Øystein; Skjerdal, Hilde Kristin; Jensen, Henning; Jensen, Andre Frantzen; Green, Norman Whitaker; Lorentsen, Svein Håkon (Rapport fra havforskningen;2020 - 13, Research report, 2020)
   I rapporten dekkes tre hovedtemaer: (1) Dominerende trekk i status og utvikling i økosystemet i Barentshavet siden 2016 med vekt på å beskrive hvordan sentrale prosesser påvirker tilstanden; (2) en mer detaljert beskrivelse ...