• Årsmelding 1975 

   Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen (Others, 1976)
  • Årsmelding 1976 

   Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen (Others, 1977)
  • Årsmelding 1977 

   Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen (Others, 1978)
  • Årsmelding 1979 

   Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen (Others, 1980)
  • Årsmelding 1980 

   Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen (Others, 1981)
  • Årsmelding 1981 

   Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen (Others, 1982)
  • Årsmelding 1982 

   Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen (Others, 1983)
  • Årsmelding 1983 

   Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen (Others, 1984)
  • Årsmelding 1984 

   Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen (Others, 1985)
  • Årsmelding 1985 

   Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen (Others, 1986)
  • Årsmelding 1986 

   Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen (Others, 1987)
  • Årsmelding 1987 

   Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen (Others, 1988)
  • Årsmelding 1988 

   Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen (Others, 1989)
  • Årsmelding 1989 

   Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen (Others, 1990)
  • Årsmelding 1990 

   Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen (Others, 1991)