• Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2017 

   Madhun, Abdullah Sami; Skaala, Øystein; Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Bjørn, Pål Arne; Karlsen, Ørjan; Svåsand, Terje; Karlsbakk, Egil (Rapport fra havforskningen;26-2018, Research report, 2018)
   Svært få funn av virus i tilbakevandrende laks selv om de samme virusene er vanlige i oppdrett Havforskningsinstituttet har undersøkt forekomsten av flere virus som er prevalent i oppdrett i tilbakevandrende laks fra ...
  • Attraction of cod Gadus morhua from coastal spawning grounds to salmon farms 

   Skjæraasen, Jon Egil; Karlsen, Ørjan; Langangen, Øystein Ole Gahr; Meier, Sonnich; Dunlop, Katherine Mary; van der Meeren, Terje; Keeley, Nigel B.; Myksvoll, Mari Skuggedal; Dahle, Geir; Moland, Even; Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Bannister, Raymond; Olsen, Esben Moland (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Wild fish aggregate at aquaculture net-pens, but the underlying mechanisms are not fully understood. This study examined how salmon farms attract coastal Atlantic cod Gadus morhua from their inshore spawning grounds. ...
  • Attraction of cod Gadus morhua from coastal spawning grounds to salmon farms 

   Skjæraasen, Jon Egil; Karlsen, Ørjan; Langangen, Øystein Ole Gahr; Meier, Sonnich; Dunlop, Katherine Mary; van der Meeren, Terje; Keeley, Nigel B.; Myksvoll, Mari Skuggedal; Dahle, Geir; Moland, Even; Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Bannister, Raymond; Olsen, Esben Moland (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Wild fish aggregate at aquaculture net-pens, but the underlying mechanisms are not fully understood. This study examined how salmon farms attract coastal Atlantic cod Gadus morhua from their inshore spawning grounds. ...
  • Impacts of salmon lice on mortality, marine migration distance and premature return in sea trout 

   Serra Llinares, Rosa Maria; Bøhn, Thomas; Karlsen, Ørjan; Nilsen, Rune; Freitas, Carla; Albretsen, Jon; Haraldstad, Tormod; Thorstad, Eva Bonsak; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Bjørn, Pål Arne (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Brown trout Salmo trutta (L.) is a facultative anadromous species, where a portion of individuals in populations with access to the sea perform migrations to use the richer feeding resources. We investigated the effect of ...
  • Lakselusinfestasjon på vill - laksefisk i mai 2017: Framdriftsrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Kvamme, Bjørn Olav; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;Nr. 21 - 2017, Research report, 2017)
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2016. Med vekt på modellbasert varsling og tilstandsbekreftelse 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Asplin, Lars; Bjørn, Pål Arne; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Vollset, Knut Wiik; Lehmann, Gunnar B. (Rapport fra Havforskningen;1-2017, Working paper, 2017)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) ble i 2016 gjennomført med større vekt på prediksjoner fra den hydrodynamiske spredningsmodellen for lakselus. Mange av de undersøkte stasjonene langs kysten ble ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2017 

   Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Asplin, Lars; Johnsen, Ingrid Askeland; Bjørn, Pål Arne; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke; Vollset, Knut Wiik (Rapport fra havforskningen;Nr. 4 - 2018, Research report, 2018)
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2018 - Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Kjær, Runar; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;2019 - 22, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2018 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet. Det var like stor vekt på utvandrende laksesmolt som i 2017, men økt innsats på sjøørret, med fiske i alle de ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2019 : Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra, Rosa Maria Linares; Sandvik, Anne Dagrun; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Kjær, Runar; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;2019 - 35, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) ble i 2019 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet. Innsatsen ble noe økt på utvandrende postsmolt laks sammenlignet med tidligere år. Samtidig ble innsatsen på ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk vår og sommer 2017 – Framdriftsrapport til Mattilsynet september 2017 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Kvamme, Bjørn Olav; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;Nr. 26 - 2017, Research report, 2017)
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2018 – Framdriftsrapport til Mattilsynet juni 2018 

   Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra-Llinares, Rosa Maria; Didriksen, Gunnar R.; Bjørn, Pål Arne; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;24-2018, Research report, 2018)
   Statusrapport fra overvåkningsprogrammet for lakselus på vill laksefisk 2018. Rapporten inneholder foreløpige data fra postsmolttråling etter laks og ruse/garnfangst etter sjøørret i periode fra 30 april til 3 juni. ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren og sommeren 2018 – Framdriftsrapport til Mattilsynet september 2018 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Didriksen, Gunnar R.; Bjørn, Pål Arne; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;34-2018, Research report, 2018)
   Statusrapport fra overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk 2018. Rapporten inneholder foreløpige data fra postsmolttråling etter laks og ruse-/garnfangst etter sjøørret i perioden 30. april til 9. august. ...
  • Timing is everything: Survival of Atlantic salmon Salmo salar postsmolts during events of high salmon lice densities 

   Bøhn, Thomas; Gjelland, Karl Øystein; Serra Llinares, Rosa Maria; Finstad, Bengt; Primicerio, Raul; Nilsen, Rune; Karlsen, Ørjan; Sandvik, Anne Dagrun; Skilbrei, Ove Tommy; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Skaala, Øystein; Bjørn, Pål Arne (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Atlantic salmon in aquaculture act as reservoir hosts and vectors of parasites like salmon lice and this parasite is shown to harm wild salmonid populations. In this study, n = 29,817 tagged Atlantic salmon were studied ...
  • Towards direct evidence of the effects of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis Kr?yer) on sea trout (Salmo trutta L.) in their natural habitat: proof of concept for a new combination of methods 

   Serra Llinares, Rosa Maria; Freitas, Carla; Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Albretsen, Jon; Bøhn, Thomas; Karlsen, Ørjan; Bjørn, Pål Arne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Studies addressing the impact of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis Krøyer) on sea trout in their natural habitat are scarce and mostly limited to prophylaxis-based experiments. The main drawbacks with this approach are ...