• Markedsbasert høsting av lodde 

      Isaksen, John Roald; Tjelmeland, Sigurd; Dreyer, Bent; Røttingen, Ingolf (Nofima rapportserie, Research report, 2011)