• Age of European silver eels during a period of declining abundance in Norway 

   Durif, Caroline; Diserud, Ola Håvard; Sandlund, Odd Terje; Thorstad, Eva Bonsak; Poole, Russell; Bergesen, Knut Aanestad; Escobar, Rosa; Shema, Steven; Vøllestad, Leif Asbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The European eel (Anguilla anguilla) is critically endangered throughout its range. Knowledge about age distribution of future spawners (silver eels) is essential to monitor the status and contribute to the recovery of ...
  • Age of European silver eels during a period of declining abundance in Norway 

   Durif, Caroline; Diserud, Ola Håvard; Sandlund, Odd Terje; Thorstad, Eva Bonsak; Poole, Russell; Bergesen, Knut; Bergesen, Knut Aanestad; Escobar-Lux, Rosa H; Shema, Steven; Vøllestad, Leif Asbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The European eel (Anguilla anguilla) is critically endangered throughout its range. Knowledge about age distribution of future spawners (silver eels) is essential to monitor the status and contribute to the recovery of ...
  • The future looks like the past: Introgression of domesticated Atlantic salmon escapees in a risk assessment framework 

   Glover, Kevin; Wennevik, Vidar; Hindar, Kjetil; Skaala, Øystein; Fiske, Peder; Solberg, Monica Favnebøe; Diserud, Ola Håvard; Svåsand, Terje; Karlsson, Sten; Berg Andersen, Lasse; Grefsrud, Ellen Sofie (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Escapes of domesticated fish from aquaculture, followed by interbreeding with wild conspecifics, represent a threat to the genetic integrity and evolutionary trajectory of natural populations. Approximately fifty years of ...
  • Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Statistisk bearbeiding av data fra nasjonal lakselusovervåking, 2004-2010 

   Helland, Ingeborg Palm; Finstad, Bengt; Uglem, Ingebrigt; Diserud, Ola Håvard; Foldvik, Anders; Hanssen, Frank Ole; Bjørn, Pål Arne; Nilsen, Rune; Jansen, Peder A (NINA rapport, Research report, 2012)
   Norsk institutt for naturforskning (NINA) med samarbeidspartnere har siden 1992 samlet inn et omfattende datamateriale over lakseluspåslag hos vill laksefisk. Rapporteringen fra denne nasjonale lakselusovervåkinga har så ...
  • Joint temporal trends in river thermal and hydrological conditions can threaten the downstream migration of the critically endangered European eel 

   Arevalo, Elorri; Drouineau, Hilaire; Tetard, Stephane; Durif, Caroline; Diserud, Ola Håvard; Poole, W. Russell; Maire, Anthony (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Climate change is modifying the hydrological and thermal regimes of rivers worldwide, threatening the triggering of organisms’ key life-cycle processes. European eel (Anguilla anguilla) is a critically endangered fish ...
  • Long-term variation in numbers and biomass of silver eels being produced in two European river systems 

   Poole, W. Russell; Diserud, Ola Håvard; Thorstad, Eva Bonsak; Durif, Caroline; Dolan, Conor; Sandlund, Odd Terje; Bergesen, Knut Aanestad; Rogan, Gerard; Kelly, Sean D.; Vøllestad, Leif Asbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The European eel (Anguilla anguilla) population has been in decline at least since the 1960s and reliable regional information, particularly on the spawner production and escapement (i.e. the silver eel life stage), is a ...
  • Natural and anthropogenic drivers of escaped farmed salmon occurrence and introgression into wild Norwegian Atlantic salmon populations 

   Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Karlsson, Sten; Glover, Kevin Alan; Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Erkinaro, J.; Florø-Larsen, Bjørn; Foldvik, Anders; Heino, Mikko Petteri; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Lo, Håvard; Lund, Roar Asbjørn; Muladal, R.; Niemela, E.; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Otterå, Håkon Magne; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Solberg, Ingrid; Solberg, Monica Favnebøe; Sollien, Vegard Pedersen; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Wennevik, Vidar; Hindar, Kjetil (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Marine aquaculture of Atlantic salmon (Salmo salar) is a relatively new industry where breeding programs have led to rapid genetic change in the captive populations that were built up alongside conspecific wild individuals. ...
  • Redningsaksjon for Vossolaksen 2010-2020 -status per 2021 

   Hanssen, Erlend Mjelde; Kambestad, Marius; Normann, Eirik; Espedal, Espen Olsen; Wiers, Tore; Skoglund, Helge; Karlsson, Sten; Wacker, Sebastian; Diserud, Ola Håvard; Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Vollset, Knut; Haraldstad, Tormod; Stöger, Elisabeth; Helle, Turid Myklebust; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Lennox, Robert; Nilsen, Cecilie Iden; Postler, Christoph; Lehmann, Gunnar Bekke; Åtland, Åse; Stenberg, Sondre Kvalsvik; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Mahlum, Shad Kenneth; Furnes, Håkon; Borge, Asbjørn; Borge, Arvid; Sandal, Inge; Stranzl, Sebastian Franz; Hoelting, Kristin; Henden, Geir Ove; Lo, Håvard; Bjøru, Bjørn (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
  • Reference point based management of Norwegian Atlantic salmon populations 

   Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gjøsæter, Harald; Hindar, Kjetil; Diserud, Ola Håvard (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   While management according to biological reference points is well established for many commercial marine fisheries, similar systems for more leisure based fisheries for freshwater fishes are less common. This paper describes ...
  • Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2024 - Produksjonsdødelighet hos oppdrettsfisk og miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett 

   Agnalt, Ann-Lisbeth; Diserud, Ola Håvard; Dunlop, Katherine Mary; Escobar, Rosa; Fiske, Peder; Folkedal, Ole; Glover, Kevin Alan; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Hannisdal, Rita; Hindar, Kjetil; Jansson, Eeva; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsson, Sten; Nedreaas, Kjell Harald; Nilsson, Jonatan; Parsons, Aoife Elizabeth; Sandvik, Anne Dagrun; Serra Llinares, Rosa Maria; Skaala, Øystein; Skern-Mauritzen, Rasmus; Skiftesvik, Anne Berit; Stöger, Elisabeth; Utne, Kjell Rong; Wennevik, Vidar (Rapport fra havforskningen;2024 - 4, Research report, 2024)
  • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2018 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet 

   Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Larsen, Bjørn Florø; Glover, Kevin; Heino, Mikko Petteri; Husebø, Åse; Næsje, Tor; Skoglund, Helge; Sollien, Vegard Pedersen; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Wennevik, Vidar (Fisken og Havet;2019 - 4, Research report, 2019)
   Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks, som ble utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2014, har tallfestet innslagene av rømt ...
  • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2019 : Rapport fra det Nasjonale Overvåkningsprogrammet 

   Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Glover, Kevin; Heino, Mikko Petteri (Fisken og havet;2020 - 3, Research report, 2020)
   I 2014 ble et nytt nasjonalt overvåkningsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Dette overvåkingsprogrammet ...
  • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2020 - Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet 

   Wennevik, Vidar; Ambjørndalen, Vegard M.; Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Glover, Kevin Alan; Heino, Mikko Petteri; Næsje, Tor; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Solberg, Ingrid; Solberg, Monica Favnebøe; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Utne, Kjell Rong (Rapport fra havforskningen;2021 - 27, Research report, 2021)
   I 2014 ble et nytt nasjonalt overvåkningsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Dette overvåkingsprogrammet ...
  • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2021 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet 

   Wennevik, Vidar; Ambjørndalen, Vegard M.; Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn (Rapport fra havforskningen;2022 - 21, Research report, 2022)
  • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2022 — Rapport fra det Nasjonale Overvåkningsprogrammet for Rømt Oppdrettslaks 

   Wennevik, Vidar; Næsje, Tor; Ambjørndalen, Vegard M.; Aronsen, Tonje; Diserud, Ola Håvard; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Heino, Mikko Petteri; Kambestad, Marius; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Solberg, Monica Favnebøe; Solberg, Ingrid; Stöger, Elisabeth; Sægrov, Harald; Thorstad, Eva Bonsak; Tønder, Tine Solvoll; Urdal, Kurt; Utne, Kjell Rong (Rapport fra havforskningen;2023 - 30, Research report, 2023)
   Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslakshar vurdert innslaget av rømt oppdrettslaks i 195 vassdrag i 2022. Vassdragene som er overvåket, er valgt ut fra en rekke kriterier. Blant disse er god geografisk ...
  • Rømt oppdrettslaks – risikovurdering og kunnskapsstatus 2023 — Ytterligere genetisk endring hos villaks som følge av innkryssing av rømt oppdrettslaks 

   Solberg, Monica Favnebøe; Glover, Kevin Alan; Skaala, Øystein; Stöger, Elisabeth; Utne, Kjell Rong; Wennevik, Vidar; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten (Rapport fra havforskningen;2023 - 5, Research report, 2023)
   Rømming av oppdrettslaks fra oppdrettsanlegg utgjør en trussel mot den genetiske integriteten til de ville laksebestandene. Undersøkelser viser at det er en sammenheng mellom andel rømt oppdrettslaks i et vassdrag og ...
  • Statistical and ecological challengesof monitoring parasitic salmon lice infestationsin wild salmonid fish stocks 

   Helland, Ingeborg Palm; Uglem, Ingebrigt; Jansen, Peder A; Diserud, Ola Håvard; Bjørn, Pål Arne; Finstad, Bengt (Journal article; Peer reviewed, 2015-12-03)
   Ecological monitoring programmes should provide precise data to inform management, but the data quality is often limited by methodological challenges and the need for cost-effective sampling. Parasite infestations are ...
  • Timing and pattern of annual silver eel migration in two European watersheds are determined by similar cues 

   Sandlund, Odd Terje; Diserud, Ola Håvard; Poole, Russell; Bergesen, Knut Aanestad; Dillane, Mary; Rogan, Gerard; Durif, Caroline; Thorstad, Eva Bonsak; Vøllestad, Leif Asbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Many animals perform long-distance migrations in order to maximize lifetime reproductive success. The European eel migrates several thousand kilometers between their feeding habitats in continental waters (fresh-,brackish, ...