• Effekter av bunntråling - Sammenstilling av kunnskap om bunnpåvirkning fra trål og snurrevad relevant for norske farvann 

   Løkkeborg, Svein; Bakkeplass, Kjell Gunnar; Diesing, Markus; Gjøsæter, Harald; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Hvingel, Carsten; Jørgensen, Lis Lindal; Moland, Even; Norderhaug, Kjell Magnus; Rastrick, Samuel (Rapport fra havforskningen;2023 - 1, Research report, 2023)
   Rapporten gir en sammenstilling av publisert kunnskap om hvordan bunnhabitater og bunndyr påvirkes (fysiske, kjemiske og biologiske effekter) av fiske med bunntrål og snurrevad. Det legges hovedvekt på påvirkninger fra ...
  • Status for miljøet i norske havområder - Rapport fra Overvåkingsgruppen 2023 

   Albretsen, Jon; Assmann, Karen; Assmy, Philipp; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Børsheim, Knut Yngve; Chierici, Melissa; Christensen, Kai Håkon; Dalpadado, Padmini; Diesing, Markus; Espenes, Lars Christian; Falkenhaug, Tone; Fauchald, Per; Frie, Anne Kirstine Højholt; Gerland, Sebastian; Grøsvik, Bjørn Einar; Gundersen, Hege; Gundersen, Kjell; Hancke, Kasper; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Husa, Vivian; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Jelmert, Anders; Hensen, Henning; Jensen, Louise Kiel; Jensen, Martin; Johansson, Josefina; Johnsen, Hanne; Jørgensen, Lis Lindal; Kovacs, Kit M.; Leiknes, Øystein; Leonard, Deanna Marie; Lorentsen, Svein-Håkon; Mousing, Erik Askov; Norderhaug, Kjell Magnus; Rosendal, Elisabet; Sanchez-Borque, Jorge; Schøyen, Merete; Skagseth, Øystein; Skjerdal, Hilde Kristin; Skern-Mauritzen, Mette; Skogen, Morten D.; Stene, Kristine O.; Søvik, Guldborg; Thorsnes, Terje; von Quillfeldt, Cecilie (Rapport fra havforskningen;2023 - 24, Research report, 2023)
   I denne rapporten gir Overvåkingsgruppen, for første gang, en felles vurdering av miljøtilstanden i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen med Skagerrak. Det er også første rapport som bruker ...