• Fangstprøvelotteriet 2021 - erfaringer og resultat 

   Høines, Åge Sigurd; Diaz, Justine Emmanuelle; Heggebakken, Lise; Hellenbrecht, Lea Marie; Johnsen, Espen; Kvamme, Cecilie; Nøttestad, Leif; Salthaug, Are; Skaret, Georg; Stenevik, Erling Kåre; Svendsen, Bjørn Vidar; Tonheim, Susanne; Otterå, Håkon Magne (Rapport fra havforskningen;2023 - 8, Research report, 2023)
   Etter at vi startet opp med fangstprøvelotteriet i 2018 har vi sett en gradvis og betydelig forbedring i prøvetakingen fra de kommersielle pelagiske fiskeriene. Vi ser likevel et stort forbedringspotensial framover siden ...
  • Fangstprøvelotteriet 2022 - erfaringer og resultat 

   Skaret, Georg; Diaz, Justine Emmanuelle; Heggebakken, Lise; Hellenbrecht, Lea Marie; Høines, Åge Sigurd; Johnsen, Espen; Kvamme, Cecilie; Nøttestad, Leif; Salthaug, Are; Stenevik, Erling Kåre; Svendsen, Bjørn Vidar; Tonheim, Susanne; Otterå, Håkon Magne (Rapport fra havforskningen;2023 - 60, Research report, 2023)
   Etter at vi startet opp med fangstprøvelotteriet i 2018 har vi sett en gradvis og betydelig forbedring i prøvetakingen fra de kommersielle pelagiske fiskeriene, og i 2022 mottok vi totalt sett ca 70% av de bestilte prøvene. ...