• Coastal Research Seen Through an Early Career Lens—A Perspective on Barriers to Interdisciplinarity in Norway 

   Deininger, Anne; Martin, Angela Helen; Pardo, Juan; Berg, Paul Ragnar; Bhardwaj, Jyotirmoy; Catarino, Diana; Fernández-Chacón, Albert; Martinez-Swatson, Karen Agatha; Ono, Kotaro; Oomen, Rebekah Alice; Sodeland, Marte; Sørdalen, Tonje Knutsen; Synnes, Ann-Elin; Thorbjørnsen, Susanna Huneide; Thormar, Jonas (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The value of interdisciplinarity for solving complex coastal problems is widely recognized. Many early career researchers (ECRs) therefore actively seek this type of collaboration through choice or necessity, for professional ...
  • Krafttak for kysttorsken - Kunnskap for stedstilpasset gjenoppbygging av bestander, naturtyper og økosystem i Færder- og Ytre Hvaler nasjonalparker 

   Moland, Even; Synnes, Ann-Elin; Naustvoll, Lars Johan; Freitas, Carla; Norderhaug, Kjell Magnus; Thormar, Jonas; Biuw, Martin; Jorde, Per Erik; Knutsen, Halvor; Dahle, Geir; Jelmert, Anders; Bosgraaf, Sebastian; Olsen, Esben Moland; Deininger, Anne; Haga, Atle (Rapport fra havforskningen;2021 - 2, Research report, 2021)
   Ytre Oslofjord har en unik kystnatur av svært stor verdi for både fastboende og tilreisende. Færder- og Ytre Hvaler nasjonalparker ligger side om side ytterst i fjorden, og skal sikre naturverdiene for kommende generasjoner. ...
  • Three decades of change in the Skagerrak coastal ecosystem, shaped by eutrophication and coastal darkening 

   Frigstad, Helene; Andersen, Guri Sogn; Trannum, Hilde Cecilie; Mcgovern, Maeve; Naustvoll, Lars Johan; Kaste, Øyvind; Deininger, Anne; Hjermann, Dag Øystein (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Global coastal ecosystems are under accelerating pressure from human activities and climate change. In this study we explore a long-term time series (mostly 1990–2016) from major Norwegian rivers, together with coastal ...