• Ecosystem-level effects of large-scale disturbance in kelp forests 

   Norderhaug, KM; Filbee-Dexter, K; Freitas, Carla; Birkely, Sten Richard; Christensen, Lene; Mellerud, Ida Kristin; Thormar, Jonas; van Son, Thijs Christiaan; Moy, Frithjof Emil; Vázquez Alonso, M.; Steen, Henning (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Efficient spatial kelp biomass estimations using acoustic methods 

   Kartveit, Kyrre Heldal; Filbee-Dexter, Karen; Steen, Henning; Christensen, Lene; Norderhaug, Kjell Magnus (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Kelp forests are the largest vegetated marine ecosystem on earth, but vast areas of their distribution remain unmapped and unmonitored. Efficient and cost-effective methods for measuring the standing biomass of these ...
  • Hummerfisket 2017 og 2018: Innsats og fangst 

   Kleiven, Alf Ring; Lyle, Jeremy; Ferter, Keno; Espeland, Sigurd Heiberg; Kleiven, Portia Joy Nillos; Christensen, Lene; Vølstad, Jon Helge (Rapport fra havforskningen;2019 - 39, Research report, 2019)
   I 2017 ble det innført obligatorisk påmelding til hummerfisket for både fritidsfiskere og yrkesfiskere. Dette har lagt grunnlaget for muligheten til å beregne total innsats og fangst av hummer i Norge. Etter hummersesongen ...
  • Metoder for kartlegging av oppvekstområder for kystnære bestander av fisk 

   Espeland, Sigurd Heiberg; Norderhaug, Kjell Magnus; Thormar, Jonas; Kleiven, Portia Joy Nillos; Aanonsen, Inger Aline Norberg; Saltskår, Jostein; Jørgensen, Terje; Christensen, Lene; van der Meeren, Terje; Stiansen, Stian; Humborstad, Odd Børre (Rapport fra havforskningen;2022 - 43, Research report, 2022)
   Program for kartlegging av gyte- og oppvekstområder for kommersielt viktige arter i kystsonen» vil gjennom prosjektperioden kartlegge fisk i ulike habitater for å avgjøre hva som utgjør viktige oppvekstområder for fisk på ...
  • Tilstandsvurdering av Høstefelt for Stortare i Rogaland og Vestland i 2023 

   Steen, Henning; Christensen, Lene; Norderhaug, Kjell Magnus (Rapport fra havforskningen;2023 - 38, Research report, 2023)
   Havforskningsinstituttet gjennomførte i april-mai 2023 video- og akustikkundersøkelser av A-felt for stortarehøsting i Rogaland og Vestland fylker, et snaut halvår før disse feltene er planlagt åpnet for tarehøsting i ...