• A framework for the development of a global standardised marine taxon reference image database (SMarTaR-ID) to support image-based analyses 

   Howell, Kerry L.; Davies, Jaime S.; Allcock, Louise; Braga-Henriques, Andreia; Buhl-Mortensen, Pål; Carreiro-Silva, Marina; Dominguez-Carrio, Carlos; Durden, Jennifer M.; Foster, Nicola L.; Game, Chloe A.; Hitchin, Becky; Horton, Tammy; Hosking, Brett; Jones, Daniel O.B.; Mah, Christopher L.; Laguionie Marchais, Claire; Menot, Lenaick; Morato, Telmo; Pearman, Tabitha R.R.; Ross, Rebecca; Ruhl, Henry A.; Saeedi, Hanieh; Stefanoudis, Paris V.; Taranto, Gerald H.; Thompson, Michael B.; Taylor, James R.; Tyler, Paul A.; Vad, Johanne; Victorero, Lissette; Vieira, Rui P.; Woodall, Lucy C.; Xavier, Joana R.; Wagner, Daniel (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Video and image data are regularly used in the field of benthic ecology to document biodiversity. However, their use is subject to a number of challenges, principally the identification of taxa within the images without ...
  • An evaluation of compiled single-beam bathymetry data as a basis for regional sediment and biotope mapping 

   Elvenes, Sigrid; Dolan, Margaret F. J.; Buhl-Mortensen, Pål; Bellec, Valerie K. (Journal article; Peer reviewed, 2013-10-18)
   Maps of surficial sediment distribution and benthic habitats or biotopes provide invaluable information for ocean management and are at the core of many seabed mapping initiatives, including Norway's national offshore ...
  • Artsmangfoldet på lophelia-korallrev og metoder for kartlegging og overvåking 

   Fosså, Jan Helge; Buhl-Mortensen, Pål (Fisken og havet, Research report, 1998)
   The report presents an overview of all species identified from Lophelia reefs in Mid-Norway. The results are based on analyses of material collected with ROV (Remote Operated Vehicle), triangular dredge, van Veen grab ...
  • Beskrivelse av miljø og levende marine ressurser i havområdene ved Jan Mayen 

   Fossum, Petter; Mork, Kjell Arne; Tverberg, Vigdis; Boitsov, Stepan; Heldal, Hilde Elise; Bagøien, Espen; Rønning, Jon; Slotte, Aril; Vollen, Tone; Wienerroither, Rupert; Dahle, Geir; Buhl-Mortensen, Pål; Øien, Nils; Øigård, Tor Arne; Fauchald, Per (Rapport fra Havforskningen;Nr. 16 - 2012, Working paper, 2012-05)
   Resultatene fra et tokt med ”G.O. Sars” på Jan Mayenryggen i oktober 2011 blir sammenstilt med våre andre overvåkingsdata og info fra litteraturen. Hensikten med prosjektet er å beskrive miljø og marine ressurser på sokkelen ...
  • Classification and Mapping of Benthic Biotopes in Arctic and Sub-Arctic Norwegian Waters 

   Buhl-Mortensen, Pål; Dolan, Margaret; Ross, Rebecca; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Buhl-Mortensen, Lene; Bjarnadóttir, Lilja Rún; Albretsen, Jon (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In this paper, we describe the species composition of biotopes occurring in a wide range of environments and present their geographic distribution based on results from quantitative analyses of video-records collected as ...
  • Cold Temperate Coral Habitats 

   Buhl-Mortensen, Lene; Buhl-Mortensen, Pål (Chapter, 2018)
  • Computer vision enables short- and long-term analysis of Lophelia pertusa polyp behaviour and colour from an underwater observatory 

   Osterloff, Jonas; Nilssen, Ingunn; Järnegren, Johanna; Van Engeland, Tom; Buhl-Mortensen, Pål; Nattkemper, Tim W. (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   An array of sensors, including an HD camera mounted on a Fixed Underwater Observatory (FUO) were used to monitor a cold-water coral (Lophelia pertusa) reef in the Lofoten-Vesterålen area from April to November 2015. Image ...
  • Discerning the Management-Relevant Ecology and Distribution of Sea Pens (Cnidaria: Pennatulacea) in Norway and Beyond 

   Ross, Rebecca; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Lozano, Pablo; Buhl-Mortensen, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Sea pens are considered to be of conservation relevance according to multiple international legislations and agreements. Consequently, any information about their ecology and distribution should be of use to management ...
  • Distribution and suitable habitat of the cold-water corals Lophelia pertusa, Paragorgia arborea, and Primnoa resedaeformis on the Norwegian continental shelf 

   Sundahl, Hanna; Buhl-Mortensen, Pål; Buhl-Mortensen, Lene (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Cold-water corals are habitat-forming species that are also classified as indicators of vulnerable marine ecosystems (VMEs) due to the threat of various anthropogenic impacts, e.g., fisheries and oil/mineral exploration. ...
  • Diverse and vulnerable deep-water biotopes in the Hardangerfjord 

   Buhl-Mortensen, Pål; Buhl-Mortensen, Lene (Journal article; Peer reviewed, 2013-10-15)
   This study describes the distribution, species composition and environmental characteristics of benthic habitats and biotopes from 38 stations in the Hardangerfjord, based on observations using high-definition video. Faunal ...
  • Ecological consequences of exploration drilling on coral reefs in the Træna Deep 

   Buhl-Mortensen, Pål; Lepland, Aivo (Fisken og havet, Research report, 2007)
   Coral reefs, skeleton samples and bottom sediments in the vicinity of the hydrocarbon exploration test well in the Træna Deep have been studied to assess the ecological effects and "health status" of Lophelia coral reefs. ...
  • Effekter av fiskeri og havbruk på bunn og bunnfauna: Oppfølging og forslag til nye forvaltningstiltak 

   Buhl-Mortensen, Lene; Aglen, Asgeir; Breen, Michael; Buhl-Mortensen, Pål; Ervik, Arne; Husa, Vivian; Løkkeborg, Svein; Røttingen, Ingolf; Stockhausen, Hans Hagen (Fisken og Havet;2-2013, Research report, 2013-02-20)
   Rapporten gir en beskrivelse av fiskeredskaper brukt i norske fiskerier som berører bunn. Berørte områder og grad av eksponering beskrives i rapporten. Bunntrål etter fisk og reker er den redskapstypen som har størst effekt ...
  • Feltveileder for Kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN (2.2.0). 

   Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Dolan, Margaret; Bøe, Reidulv; Thormar, Jonas; Buhl-Mortensen, Pål; Elvenes, Sigrid; Naustvoll, Lars Johan; Mjelde, Marit; Brandrud, Tor Erik; Rinde, Eli; Bryn, Anders (Research report, 2019)
   Formålet med veilederen Veilederens hovedformål er å bidra til at resultatene av praktisk kartlegging i sjø i henhold til NiNs type og beskrivelsessystem blir så gode som mulig og sammenlignbare på tvers av kartleggere. ...
  • First description of a Lophelia pertusa reef complex in Atlantic Canada 

   Buhl-Mortensen, Pål; Gordon Jr., Don C.; Buhl-Mortensen, Lene; Kulka, Dave W. (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   For the first time, we describe a cold-water coral reef complex in Atlantic Canada, discovered at the shelf break, in the mouth of the Laurentian Channel. The study is based on underwater video and sidescan sonar. The reef ...
  • Hardangerfjorden under lupa; Interaksjonar mellom økosystem, akvakultur og bereevne og klimaendringar 

   Skaala, Øystein; Sjøtun, Kjersti; Husa, Vivian; Falkenhaug, Tone; Kvamme, Cecilie; Bjelland, Otte; Asplin, Lars; Buhl-Mortensen, Pål; Hansen, Pia Kupka; Ervik, Arne (Havforskningstema;Nr.1-2009, Working paper, 2009)
  • Impacts of bottom trawling and litter on the seabed in Norwegian waters 

   Buhl-Mortensen, Pål; Buhl-Mortensen, Lene (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Bottom trawling and seabed littering are two serious threats to seabed integrity. We present an overview of the distribution of seabed litter and bottom trawling in Norwegian waters (the Norwegian Sea and the southern ...
  • Joint PINRO/IMR report on the state of the Barents Sea ecosystem 2005/ 2006 

   Stiansen, Jan Erik; Aglen, Asgeir; Bogstad, Bjarte; Budgell, W. Paul; Dalpadado, Padmini; Dolgov, Andrey V.; Dommasnes, Are; Filin, Anatoly; Gjøsæter, Harald; Hauge, Kjellrun Hiis; Høines, Åge S.; Ingvaldsen, Randi; Johannesen, Edda; Jørgensen, Lis Lindal; Karsakov, A.L.; Klungsøyr, Jarle; Knutsen, Tor; Lien, Vidar S.; Loeng, Harald; Mehl, Sigbjørn; Buhl-Mortensen, Pål; Muchina, N.V.; Nesterova, V.N.; Olsen, Erik; Orlova, Emma L.; Ozhigin, Vladimir K.; Pedchenko, Andrey; Stenevik, Erling Kåre; Skogen, Morten D.; Titov, Oleg V.; Tjelmeland, Sigurd; Zabavnikov, V.B.; Ziryanov, S.V.; Zhukova, Nathalia; Øien, Nils; Aanes, Sondre (IMR/PINRO joint report series, Research report, 2006)
  • Korallrev og andre bunnhabitater på Tautraryggen i Trondheimsfjorden 

   Buhl-Mortensen, Pål; Fosså, Jan Helge (Fisken og havet, Research report, 2001)
   The Norwegian State Oil Company, Statoil, is planning a gas-pipeline in Trondheimsfjorden. The pipeline will cross a glacial sill containing important Lophelia pertusa coral reefs. This cause some concern because deep-water ...
  • KunnskapsInnhenting Barentshavet–Lofoten–Vesterålen (KILO) 

   Sundby, Svein; Fossum, Petter; Sandvik, Anne Dagrun; Vikebø, Frode; Aglen, Asgeir; Buhl-Mortensen, Lene; Folkvord, Arild; Bakkeplass, Kjell; Buhl-Mortensen, Pål; Johannessen, Magnus; Jørgensen, Martin S.; Kristiansen, Trond; Landra, Camilla S.; Myksvoll, Mari Skuggedal; Nash, Richard D.M. (Fisken og Havet;3-2013, Research report, 2013-03)
   I revidert nasjonalbudsjett 2011 fikk Havforskningsinstituttet i oppdrag å styrke kunnskapsgrunnlaget om marine økosystemer og ressurser i området Lofoten-Vesterålen. Prosjektet ble gjennomført i perioden fra november 2011 ...
  • Lophelia-korallrev langs norskekysten : forekomst og tilstand 

   Fosså, Jan Helge; Buhl-Mortensen, Pål; Furevik, Dag M. (Fisken og havet, Research report, 2000)
   This report gives an overview of the distribution of coral reefs of Lophelia pertusa in Norway and damages by fishing activities. This information is compared with the localisation of trawling grounds. Testing of several ...