• Increasing dietary levels of the omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acids, EPA and DHA, improves the growth, welfare, robustness, and fillet quality of Atlantic salmon in sea cages 

   Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Sigholt, Trygve; Bou, Marta; Larsson, Thomas; Mørkøre, Turid; Evensen, Øystein; Sissener, Nini; Rosenlund, Grethe; Sveen, Lene; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente Synnøve (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The present study evaluated the effects of increasing the dietary levels of eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) in Atlantic salmon (Salmo salar) reared in sea cages, in terms of growth performance, ...
  • Increasing dietary n-6 FA while keeping n-3 FA stable decreases EPA in polar lipids of farmed Atlantic salmon (Salmo salar) 

   Hundal, Bjørg Kristine; Liland, Nina Sylvia; Rosenlund, Grethe; Bou, Marta; Stubhaug, Ingunn; Sissener, Nini (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   There is an increased use of vegetable oils containing n-6 fatty acids (FA) in aquafeeds, and several trials indicate that there might be an increased requirement of EPA and DHA for Atlantic salmon when they are fed higher ...
  • Nye omega-3-kilder i fôr til laks 

   Ruyter, Bente; Kousoulaki, Katerina; Krasnov, Aleksei; Sissener, Nini; Simon, Cedric; Mørkøre, Turid; Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Bæverfjord, Grete; Sanden, Monica; Romarheim, Odd Helge; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   Dette prosjektet har hatt som hovedmål å skaffe kunnskap om utnyttelse av to nye DHA-kilder i fôr til laks, henholdsvis olje fra genmodifisert raps og mikroalgen Schizochytrium sp. Prosjektet har hatt et spesielt fokus på ...
  • Omega-3 canola oil effectively replaces fish oil as a new safe dietary source of docosahexaenoic acid (DHA) in feed for juvenile Atlantic salmon 

   Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Simon, Cedric; Krasnov, Aleksei; Bou, Marta; Sanden, Monica; Nichols, Peter D.; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Limited availability of fish oils (FO), rich in n-3 long-chain (≥C20) PUFA, is a major constraint for further growth of the aquaculture industry. Long-chain n-3 rich oils from crops GM with algal genes are promising new ...
  • Trenger laks fettsyren EPA for optimal immunrespons? Rapport FHF prosjekt EPA-laks 

   Liland, Nina Sylvia; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Gjøen, Tor; Bou, Marta; Holen, Elisabeth; Ruyter, Bente Synnøve; Krasnov, Aleksei; Lutfi, Esmail; Espe, Marit; Stubhaug, Ingunn; Rosenlund, Grethe (Research report, 2021)
   Innhold av de langkjedede omega-3 fettsyrene i dietter blir ofte oppgitt som sum EPA + DHA, uten å ta spesielt hensyn til ratioen mellom de to fettsyrene. Laksens behov for DHA er velstudert. EPA omgjøres i stor grad til ...