• Description of a sigma-coordinate ocean model 

   Berntsen, Jarle; Skogen, Morten D.; Espelid, Terje O. (Fisken og havet, Research report, 1996)
   De siste årene har en havmodell basert på Blumberg og Mellors ECOM3D blitt benyttet ved Havforskningsinstituttet. Dette er en populær modell som blir benyttet ved en rekke institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. ...
  • A sensitivity study of a baroclinic model for the Utsira-Orkneys transect 

   Berntsen, Jarle (Research report, 1998)
   Numeriske modeller for beregning av sirkulasjon og hydrografi blir nå benyttet i en rekke viktige studier for våre havområder. I dette arbeidet blir en ny tids-splittet sigmakoordinat havmodell presentert. Modellen er ...
  • Validation and sensitivity study of a Sigma-coordinate ocean model using the Skagex dataset 

   Berntsen, Jarle; Svendsen, Einar; Ostrowski, Marek (ICES CM Documents;1996/C:5, Working paper, 1996)
   Numerical ocean models are now being applied in numerous oceanographic studies. However, standards and procedures for evaluation of these models are far from established. In this paper the use of data from hydrographical ...