• Kartlegging av antibiotikaresistente bakteriar i marine skjel 

      Svanevik, Cecilie Smith; Grevskott, Didrik Hjertaker; Bernssen, Lena Skår; Lunestad, Bjørn Tore; Sanden, Monica (Rapport fra havforskningen;10-2018, Research report, 2018)
      På oppdrag for Miljødirektoratet, har HI undersøkt førekomst av antibiotikaresistente bakteriar i marine skjel samla inn langs Norskekysten i perioden frå juni til august 2017. Det vart undersøkt 26 parti med skjel frå i ...