• Ernæringsbehov og fôring for optimal helse og overlevelse av rensefisk - Del 1 berggylt 

   Lein, Ingrid; Berge, Gerd Marit; Bogevik, André Sture; Bæverfjord, Grete; Hamre, Kristin (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   Berggylt bør i alle livsstadier tilbys fôr som er prosessert ved lave temperaturer, som agglomerering eller kaldekstrudering, fordi dette gir bedre mineralisering og mindre deformiteter, og også redusert dødelighet hos ...
  • Increasing dietary levels of the omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acids, EPA and DHA, improves the growth, welfare, robustness, and fillet quality of Atlantic salmon in sea cages 

   Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit; Bæverfjord, Grete; Sigholt, Trygve; Bou, Marta; Larsson, Thomas; Mørkøre, Turid; Evensen, Øystein; Sissener, Nini; Rosenlund, Grethe; Sveen, Lene; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente Synnøve (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The present study evaluated the effects of increasing the dietary levels of eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) in Atlantic salmon (Salmo salar) reared in sea cages, in terms of growth performance, ...
  • Long-term feeding of Atlantic salmon with varying levels of dietary EPA+DHA alters the mineral status, but does not affect the stress responses after mechanical delousing stress 

   Selvam, Chandrasekar; Prabhu, P. Antony Jesu; Lutfi Royo, Esmail; Sigholt, Trygve; Norberg, Birgitta; Bæverfjord, Grete; Rosenlund, Grethe; Ruyter, Bente Synnøve; Sissener, Nini (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Atlantic salmon were fed diets containing graded levels of EPA + DHA (1·0, 1·3, 1·6 and 3·5 % in the diet) and one diet with 1·3 % of EPA + DHA with reduced total fat content. Fish were reared in sea cages from about 275 ...
  • Mineral nutrition and bone health in salmonids 

   Bæverfjord, Grete; Prabhu, P. Antony Jesu; Fjelldal, Per Gunnar; Albrektsen, Sissel; Hatlen, Bjarne; Denstadli, Vegard; Ytteborg, Elisabeth; Takle, Harald Rune; Lock, Erik-Jan; Berntssen, Marc; Lundebye, Anne-Katrine; Åsgård, Torbjørn Einar; Waagbø, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In the recent years, challenges faced in salmonid farming with regard to deformities have helped to improve our knowledge on skeletal biology and development of bone health in salmonids. Different nutritional, genetic and ...
  • Mineral nutrition and bone health in salmonids 

   Bæverfjord, Grete; Prabhu, P. Antony Jesu; Fjelldal, Per Gunnar; Albrektsen, Sissel; Hatlen, Bjarne; Denstadli, Vegard; Ytteborg, Elisabeth; Takle, Harald Rune; Lock, Erik-Jan; Berntssen, Marc; Lundebye, Anne-Katrine; Åsgård, Torbjørn Einar; Waagbø, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In the recent years, challenges faced in salmonid farming with regard to deformities have helped to improve our knowledge on skeletal biology and development of bone health in salmonids. Different nutritional, genetic and ...
  • Nye omega-3-kilder i fôr til laks 

   Ruyter, Bente; Kousoulaki, Katerina; Krasnov, Aleksei; Sissener, Nini; Simon, Cedric; Mørkøre, Turid; Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Bæverfjord, Grete; Sanden, Monica; Romarheim, Odd Helge; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   Dette prosjektet har hatt som hovedmål å skaffe kunnskap om utnyttelse av to nye DHA-kilder i fôr til laks, henholdsvis olje fra genmodifisert raps og mikroalgen Schizochytrium sp. Prosjektet har hatt et spesielt fokus på ...
  • Ossification of Atlantic cod (Gadus morhua) – Developmental stages revisited 

   Sæle, Øystein; Haugen, Trine; Karlsen, Ørjan; van der Meeren, Terje; Bæverfjord, Grete; Hamre, Kristin; Rønnestad, Ivar; Moren, Mari; Lie, Kai Kristoffer (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   In studies of marine larvae, it is common to use days post-hatch as a developmental reference point. We show that age is a poor measure of morphological and physiological development in Atlantic cod. Therefore, we propose ...
  • Ossification of Atlantic cod (Gadus morhua) – Developmental stages revisited 

   Sæle, Øystein; Haugen, Trine; Karlsen, Ørjan; van der Meeren, Terje; Bæverfjord, Grete; Hamre, Kristin; Rønnestad, Ivar; Moren, Mari; Lie, Kai Kristoffer (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   In studies of marine larvae, it is common to use days post-hatch as a developmental reference point. We show that age is a poor measure of morphological and physiological development in Atlantic cod. Therefore, we propose ...
  • Rib abnormalities and their association with focal dark spots in Atlantic salmon fillets 

   Jiménez-Guerrero, Raúl; Bæverfjord, Grete; Evensen, Øystein; Hamre, Kristin; Larsson, Thomas; Dessen, Jens-Erik; Gannestad, Kjellrun Hoås; Mørkøre, Turid (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Focal dark spots (DS) represent the most common quality problem in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.). DS are predominantly located in the cranio-ventral region of the fillet, that is characterized by the presence of ...
  • Utnyttelse av P fra sildeavskjær som alternativ P kilde i fôr til laksesmolt (Salmo salar L.) 

   Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth (Nofima rapportserie, Research report, 2014)
   Målet med dette prosjektet var å øke verdiskapningen av marint restråstoff ved å utvikle bioteknologiske løsninger som kan frigjøre P fra fiskebein og gjøre P mer tilgjengelig for laks, samt å utvikle nye marine P ingredienser ...