• Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2023 — Fremdriftsrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Uglem, Ingebrigt; Tonstad, Astrid Marie; Ambjørndalen, Vegard M.; Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar (Rapport fra havforskningen;2023 - 28, Research report, 2023)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet og Nærings og Fiskeridepartementet, og har som mål å skaffe robuste data på lakselusinfestasjon hos vill laksefisk i alle ...
  • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2020 - Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet 

   Wennevik, Vidar; Ambjørndalen, Vegard M.; Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Glover, Kevin Alan; Heino, Mikko Petteri; Næsje, Tor; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Solberg, Ingrid; Solberg, Monica Favnebøe; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Utne, Kjell Rong (Rapport fra havforskningen;2021 - 27, Research report, 2021)
   I 2014 ble et nytt nasjonalt overvåkningsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Dette overvåkingsprogrammet ...
  • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2021 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet 

   Wennevik, Vidar; Ambjørndalen, Vegard M.; Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn (Rapport fra havforskningen;2022 - 21, Research report, 2022)
  • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2022 — Rapport fra det Nasjonale Overvåkningsprogrammet for Rømt Oppdrettslaks 

   Wennevik, Vidar; Næsje, Tor; Ambjørndalen, Vegard M.; Aronsen, Tonje; Diserud, Ola Håvard; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Heino, Mikko Petteri; Kambestad, Marius; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Solberg, Monica Favnebøe; Solberg, Ingrid; Stöger, Elisabeth; Sægrov, Harald; Thorstad, Eva Bonsak; Tønder, Tine Solvoll; Urdal, Kurt; Utne, Kjell Rong (Rapport fra havforskningen;2023 - 30, Research report, 2023)
   Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslakshar vurdert innslaget av rømt oppdrettslaks i 195 vassdrag i 2022. Vassdragene som er overvåket, er valgt ut fra en rekke kriterier. Blant disse er god geografisk ...