• Hvor allsidig er bardehvalenes kosthold? 

   Skern-Mauritzen, Mette (Ottar;nr. 280 - 2010, Journal article, 2010)
   Bardehvaler er store og tallrike og viktige predatorer i Barentshavet. Hvor beiter de, hva beiter de på og hva gjør de når bestander av byttedyr kollapser? For å lære mer om dette observerte vi bardehvaler under ...
  • Knølhvalen - en langpendler mellom Karibia og Barentshavet 

   Øien, Nils (Ottar; nr. 280 - 2010, Journal article, 2010)
   Om lag 1000-1500 knølhvaler beiter i Barentshavet og Norskehavet om sommeren. Vandringer på 8 000 km til yngleområdene i Karibia er kjent. Genetiske forskjeller mellom bestander i forskjellige beiteområder kan skyldes at ...
  • Vågehvalens beitevaner i våre økosystemer 

   Haug, Tore; Lindstrøm, Ulf (Ottar;nr. 280 - 2010, Journal article, 2010)
   Vågehvalen er et stort pattedyr selv om den er vår minste bardehval. Et stort, varmblodig dyr som lever i et kaldt hav trenger mye mat, så hva lever vågehvalen av? Hvorfor foretar den lange vandringer fra varmere farvann ...