• Metagenome-wide association of gut microbiome features for schizophrenia 

      Zhu, Feng; Ju, Yanmei; Wang, Wei; Wang, Qi; Guo, Ruijin; Ma, Qingyan; Sun, Qiang; Fan, Yajuan; Xie, Yuying; Yang, Zai; Jie, Zhuye; Zhao, Binbin; Xiao, Liang; Yang, Lin; Zhang, Tao; Feng, Junqin; Guo, Liyang; He, Xiaoyan; Chen, Yunchun; Chen, Ce; Gao, Chengge; Xu, Xun; Yang, Huanming; Wang, Jian; Dang, Yonghui; Madsen, Lise; Brix, Susanne; Kristiansen, Karsten; Jia, Huijue; Ma, Xiancang (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Evidence is mounting that the gut-brain axis plays an important role in mental diseases fueling mechanistic investigations to provide a basis for future targeted interventions. However, shotgun metagenomic data from ...