• OURO Etneelva 2018 

      Skaala, Øystein; Glover, Kevin; Fjeldheim, Per Tommy; Kaja Christine, Andersen (Rapport fra havforskningen;2019 - 11, Research report, 2019)
      I 2018 vart fiskefella i Etneelva sett i drift 16. mars og registreringa pågjekk til 10. november. Det var noko redusert effektivitet på grunn av høg vassføring i periodar mellom 15. september til 17. oktober, og til saman ...