• Analyser av saltinnhold i utvalgte matvarer i Norge 2014-2018 

      Dahl, Lisbeth; Erdal, Edel; Kristoffersen, Marita Eide; Kjellevold, Marian; Kielland, Ellen; Aarum, Anne Kathrine Owren; Lande, Britt (Rapport fra havforskningen;2019 - 25, Research report, 2019)
      Helsedirektoratet lanserte i 2014 Tiltaksplan salt 2014-2018 med mål om å redusere saltinntaket i befolkningen i Norge. Ett av tiltakene i denne tiltaksplanen var å følge utviklingen i saltinnhold i ulike matvarekategorier. ...