• Metoder for kartlegging av oppvekstområder for kystnære bestander av fisk 

      Espeland, Sigurd Heiberg; Norderhaug, Kjell Magnus; Thormar, Jonas; Kleiven, Portia Joy Nillos; Aanonsen, Inger Aline Norberg; Saltskår, Jostein; Jørgensen, Terje; Christensen, Lene; van der Meeren, Terje; Stiansen, Stian; Humborstad, Odd Børre (Rapport fra havforskningen;2022 - 43, Research report, 2022)
      Program for kartlegging av gyte- og oppvekstområder for kommersielt viktige arter i kystsonen» vil gjennom prosjektperioden kartlegge fisk i ulike habitater for å avgjøre hva som utgjør viktige oppvekstområder for fisk på ...