• Beskrivelse av miljø og levende marine ressurser i havområdene ved Jan Mayen 

   Fossum, Petter; Mork, Kjell Arne; Tverberg, Vigdis; Boitsov, Stepan; Heldal, Hilde Elise; Bagøien, Espen; Rønning, Jon; Slotte, Aril; Vollen, Tone; Wienerroither, Rupert; Dahle, Geir; Buhl-Mortensen, Pål; Øien, Nils; Øigård, Tor Arne; Fauchald, Per (Rapport fra Havforskningen;Nr. 16 - 2012, Working paper, 2012-05)
   Resultatene fra et tokt med ”G.O. Sars” på Jan Mayenryggen i oktober 2011 blir sammenstilt med våre andre overvåkingsdata og info fra litteraturen. Hensikten med prosjektet er å beskrive miljø og marine ressurser på sokkelen ...
  • Estimation of Pup Production of Hooded and Harp Seals in the Greenland Sea in 2007: Reducing Uncertainty Using Generalized Additive Models 

   Øigård, Tor Arne; Haug, Tore; Nilssen, Kjell Tormod; Salberg, Arnt-Børre (Journal article; Peer reviewed, 2010-02-11)
   The pup production of the Greenland Sea populations of hooded and harp seals were assessed in aerial surveys using two aircrafts for reconnaissance flights and photographic surveys along transects over the whelping areas ...
  • Functional relationship between harp seal body condition and available prey in the Barents Sea 

   Øigård, Tor Arne; Lindstrøm, Ulf; Haug, Tore; Nilssen, Kjell Tormod; Smout, Sophie (Journal article; Peer reviewed, 2013-06-12)
   The Barents Sea ecosystem has undergone substantial ecological fluctuations over the past 40 yr, including large variations in the abundance of capelin Mallotus villosus, herring Clupea harrengus, krill Thysanoessa sp. and ...
  • Ishavssel: fangst, bestandssituasjon, og forskning. 2011 

   Haug, Tore; Øigård, Tor Arne (Working paper, 2011-10-19)
   Spørsmål knyttet til forvaltning og fangst av ishavsselene grønlandssel og klappmyss blir tradisjonelt drøftet i en felles arbeidsgruppe nedsatt innafor rammen av Den Blandete Norsk-Russiske Fiskerikommisjonen. Arbeidsgruppas ...
  • Ishavssel: fangst, bestandssituasjon, og forskning. 2012 

   Haug, Tore; Øigård, Tor Arne (Working paper, 2012-10-31)
   Spørsmål knyttet til forvaltning og fangst av ishavsselene grønlandssel og klappmyss blir tradisjonelt drøftet i en felles arbeidsgruppe nedsatt innafor rammen av Den Blandete Norsk-Russiske Fiskerikommisjonen. Arbeidsgruppas ...
  • Marine indikatorer 

   van der Meeren, Gro; Øigård, Tor Arne; Øien, Nils; Nilssen, Kjell Tormod; Oug, Eivind; Sunnanå, Knut; Jakobsen, Tore; Mehl, Sigbjørn; Kvamme, Cecilie; Torstensen, Else; Stenevik, Erling Kåre; Planque, Benjamin; Helle, Gunnar; Gjøsæter, Jakob; Skiftesvik, Anne Berit; Aglen, Asgeir; Johannessen, Tore; Dommasnes, Are; Naustvoll, Lars-Johan; Moy, Frithjof E.; Falkenhaug, Tone; Melle, Webjørn; Knutsen, Tor; Eriksen, Elena; Jørgensen, Lis Lindal; Fosså, Jan Helge; Bannister, Raymond; Buhl-Mortensen, Lene; Buhl-Mortensen, Pål; Strand, Øivind; Søvik, Guldborg; Jelmert, Anders; Knutsen, Jan Atle; Enersen, Svein Erik; Edvardsen, Hanne; Kroglund, Tone; Pedersen, Atle; Eikrem, Wenche; Bekkby, Trine; Tveite, Stein (DN-utredning;4-2010, Chapter, 2010-09)
   The Nature Index (NI) is established to get an overview of the state and development of biodiversity within the major ecosystems of Norway. It includes marine, limnic and terrestrial ecosystems. The aim of the index is to ...
  • Marine indikatorer 

   van der Meeren, Gro; Øigård, Tor Arne; Øien, Nils; Nilssen, Kjell Tormod; Oug, Eivind; Sunnanå, Knut; Jakobsen, Tore; Mehl, Sigbjørn; Kvamme, Cecilie; Torstensen, Else; Stenevik, Erling Kåre; Planque, Benjamin; Helle, Gunnar; Gjøsæter, Jakob; Skiftesvik, Anne Berit; Aglen, Asgeir; Johannessen, Tore; Dommasnes, Are; Naustvoll, Lars-Johan; Moy, Frithjof E.; Falkenhaug, Tone; Melle, Webjørn; Knutsen, Tor; Eriksen, Elena; Jørgensen, Lis Lindal; Fosså, Jan Helge; Bannister, Raymond; Buhl-Mortensen, Lene; Buhl-Mortensen, Pål; Strand, Øivind; Søvik, Guldborg; Jelmert, Anders; Knutsen, Jan Atle; Enersen, Svein Erik; Edvardsen, Hanne; Kroglund, Tone; Pedersen, Atle; Eikrem, Wenche; Bekkby, Trine; Tveite, Stein (DN-utredning;4-2010, Chapter, 2010-09)
   The Nature Index (NI) is established to get an overview of the state and development of biodiversity within the major ecosystems of Norway. It includes marine, limnic and terrestrial ecosystems. The aim of the index is to ...
  • Report from surveys to assess harp and hooded seal pup production in the Greenland Sea pack-ice in 2012 

   Haug, Tore; Nilssen, Kjell Tormod; Øigård, Tor Arne (Toktrapport/Havforskningsinstituttet;Nr. 1 - 2012, Working paper, 2012)
  • Report from surveys to assess hooded and harp seal pup production in the greenland sea pack-ice in March - April 2007 

   Haug, Tore; Nilssen, Kjell Tormod; Øigård, Tor Arne ([Toktrapport/Havforskningsinstituttet];Nr. 9 - 2007, Working paper, 2007)
  • Report of the NAMMCO-ICES Workshop on Seal Modelling (WKSEALS 2020) 

   Smout, Sophie; Murray, Kimberly; Aarts, Geert; Biuw, Martin; Brasseur, Sophie; Buren, Alejandro; Empacher, Fanny; Frie, Anne Kirstine Højholt; Grecian, James; Hammill, Mike; Mikkelsen, Bjarni; Mosnier, Arnaud; Rosing-Asvid, Aqqalu; Russell, Debbie; Skaug, Hans Julius; Stenson, Garry; Thomas, Len; Ver Hoef, Jay; Witting, Lars; Zabavnikov, Vladimir; Øigård, Tor Arne; Fernandez, Ruth; Wickson, Fern (Peer reviewed; Journal article, 2021)