Now showing items 21-26 of 26

  • Marine indikatorer 

   van der Meeren, Gro; Øigård, Tor Arne; Øien, Nils; Nilssen, Kjell Tormod; Oug, Eivind; Sunnanå, Knut; Jakobsen, Tore; Mehl, Sigbjørn; Kvamme, Cecilie; Torstensen, Else; Stenevik, Erling Kåre; Planque, Benjamin; Helle, Gunnar; Gjøsæter, Jakob; Skiftesvik, Anne Berit; Aglen, Asgeir; Johannessen, Tore; Dommasnes, Are; Naustvoll, Lars-Johan; Moy, Frithjof E.; Falkenhaug, Tone; Melle, Webjørn; Knutsen, Tor; Eriksen, Elena; Jørgensen, Lis Lindal; Fosså, Jan Helge; Bannister, Raymond; Buhl-Mortensen, Lene; Buhl-Mortensen, Pål; Strand, Øivind; Søvik, Guldborg; Jelmert, Anders; Knutsen, Jan Atle; Enersen, Svein Erik; Edvardsen, Hanne; Kroglund, Tone; Pedersen, Atle; Eikrem, Wenche; Bekkby, Trine; Tveite, Stein (DN-utredning;4-2010, Chapter, 2010-09)
   The Nature Index (NI) is established to get an overview of the state and development of biodiversity within the major ecosystems of Norway. It includes marine, limnic and terrestrial ecosystems. The aim of the index is to ...
  • Marine indikatorer 

   van der Meeren, Gro; Øigård, Tor Arne; Øien, Nils; Nilssen, Kjell Tormod; Oug, Eivind; Sunnanå, Knut; Jakobsen, Tore; Mehl, Sigbjørn; Kvamme, Cecilie; Torstensen, Else; Stenevik, Erling Kåre; Planque, Benjamin; Helle, Gunnar; Gjøsæter, Jakob; Skiftesvik, Anne Berit; Aglen, Asgeir; Johannessen, Tore; Dommasnes, Are; Naustvoll, Lars-Johan; Moy, Frithjof E.; Falkenhaug, Tone; Melle, Webjørn; Knutsen, Tor; Eriksen, Elena; Jørgensen, Lis Lindal; Fosså, Jan Helge; Bannister, Raymond; Buhl-Mortensen, Lene; Buhl-Mortensen, Pål; Strand, Øivind; Søvik, Guldborg; Jelmert, Anders; Knutsen, Jan Atle; Enersen, Svein Erik; Edvardsen, Hanne; Kroglund, Tone; Pedersen, Atle; Eikrem, Wenche; Bekkby, Trine; Tveite, Stein (DN-utredning;4-2010, Chapter, 2010-09)
   The Nature Index (NI) is established to get an overview of the state and development of biodiversity within the major ecosystems of Norway. It includes marine, limnic and terrestrial ecosystems. The aim of the index is to ...
  • Patterns and drivers of megabenthic secondary production on the Barents Sea shelf 

   Degen, Renate; Jørgensen, Lis Lindal; Ljubin, Pavel; Ellingsen, Ingrid H.; Pehlke, Hendrik; Brey, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2016-03-21)
   Megabenthos plays a major role in the overall energy flow on Arctic shelves, but information on megabenthic secondary production on large spatial scales is scarce. Here, we estimated for the first time megabenthic secondary ...
  • Utvidet grunnlagsundersøkelse av PL393 NUCULA august 2006 – februar 2007 

   Jørgensen, Lis Lindal; Olsen, Erik; Alvsvåg, John (Rapport fra havforskningen, Working paper, 2007-02)
   Det ble utført en utvidet grunnlagsundersøkelse på Nucula-prospektet september 2006. Brønnlokaliteten ble undersøkt med CTD, zooplankton-nett, fisketrål (bunn og pelagisk) og visuelle observasjoner for å kartlegge ...
  • Utvidet oppfølgingsundersøkelse av PL393 NUCULA august 2007 – april 2008 

   Jørgensen, Lis Lindal; Olsen, Erik; Stiansen, Jan Erik (Rapport fra havforskningen, Working paper, 2008-04)
   I forbindelse med boring av letebrønn 7125/4-1 Nucola har Havforskningsinstituttet gjennomført den lovpålagte grunnlagsundersøkelsen i august 2006 samt en utvidet oppfølgingsundersøkelse i september 2007. I begge undersøkelsene ...
  • Vurdering av sårbare bunnhabitater i det nordlige Barentshavet; trålfangete bunndyr fra det årlige «øko-toktet» 

   Jørgensen, Lis Lindal (Rapport fra havforskningen;Nr. 19 - 2017, Research report, 2017)