Now showing items 21-21 of 21

    • Utredning om benthos-samfunnene på kyststrekningen Fulehuk - Stad 

      Moy, Frithjof E.; Fredriksen, Stein; Gjøsæter, Jakob; Hjolman, Staffan; Jacobsen, Tone; Johannessen, Tore; Lein, Tor Eiliv; Oug, Eivind; Tvedten, Øyvind F. (NIVA-rapport;OR-3551, Research report, 1996-10-14)
      Målsetningen har vært å sammefatte relevant kunnskap til en beskrivelse av de økologiske samfunn på hard- og bløtbunn langs kyststrekningen Fulehuk (Oslofjorden) - Stad (Vestlandet), med hovedvekt på forhold som kan gi ...