Now showing items 21-40 of 52

  • Forvaltningsrelevante naturenheter i sjø — Forslag til forvaltningsrelevante naturenheter for fiskeri og havbruk. 

   Espeland, Sigurd Heiberg; Juliussen, Elisabeth H.; van der Meeren, Gro Ingleid (Rapport fra havforskningen;2024 - 16, Research report, 2024)
   Stortingsmeldingen «Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold» (Meld. St. 14 (2015-2016)) peker på viktigheten av å sikre fremtidige generasjoners mulighet til å skape verdier basert på velfungerende økosystemer, ...
  • Harvest pressure on coastal atlantic cod (Gadus morhua) from recreational fishing relative to commercial fishing assessed from tag-recovery data 

   Kleiven, Alf Ring; Chacon, Albert Fernandez; Nordahl, Jan-Harald; Moland, Even; Espeland, Sigurd Heiberg; Knutsen, Halvor; Olsen, Esben Moland (Journal article; Peer reviewed, 2016-03-09)
   Marine recreational fishing is a popular outdoor activity. However, knowledge about the magnitude of recreational catches relative to commercial catches in coastal fisheries is generally sparse. Coastal Atlantic cod (Gadus ...
  • Havets skumleste 

   Bergstad, Odd-Aksel; Albert, Ole Thomas; Jelmert, Anders; Bjelland, Otte; Kleiven, Alf Ring; Espeland, Sigurd Heiberg; Moland, Even (Others, 2015-06)
  • Hummerfisket 2017 og 2018: Innsats og fangst 

   Kleiven, Alf Ring; Lyle, Jeremy; Ferter, Keno; Espeland, Sigurd Heiberg; Kleiven, Portia Joy Nillos; Christensen, Lene; Vølstad, Jon Helge (Rapport fra havforskningen;2019 - 39, Research report, 2019)
   I 2017 ble det innført obligatorisk påmelding til hummerfisket for både fritidsfiskere og yrkesfiskere. Dette har lagt grunnlaget for muligheten til å beregne total innsats og fangst av hummer i Norge. Etter hummersesongen ...
  • Interbreeding between local and translocated populations of a cleaner fish in an experimental mesocosm predicts risk of disrupted local adaptation 

   Blanco Gonzalez, Enrique; Espeland, Sigurd Heiberg; Jentoft, Sissel; Hansen, Michael Møller; Robalo, Joana I.; Stenseth, Nils Christian; Jorde, Per Erik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Translocation of organisms within or outside its native range carries the risk of modifying the community of the recipient ecosystems and induces gene flow between locally adapted populations or closely related species. ...
  • Kartlegging av gytefelt 

   Espeland, Sigurd Heiberg; Albretsen, Jon; Nedreaas, Kjell Harald; Sannæs, Hanne; Bodvin, Torjan; Moy, Frithjof E. (Fisken og Havet;1-2013, Research report, 2013-01)
   Gytefelt er et nøkkelområde for reproduksjon hos fisk, og gytefelt for kysttorsk kartlegges gjennom ”Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper”. Målsettingen med kartleggingen er å stedfeste og verdisette ...
  • Kartlegging av Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) - Bestandskartlegging Karmøy - Svenskegrensa 2017 - 2019 

   Jelmert, Anders; Espeland, Sigurd Heiberg; Ohldieck, Martin Junker; van Son, Thijs Christiaan; Naustvoll, Lars Johan (Rapport fra havforskningen;2020 - 50, Research report, 2020)
   Med endringer i havmiljøene, vil også dynamikken i marine økosystemer kunne endres og nye arter vil kunne etableres seg i norske farvann slik som stillehavsøsters ( Magallana gigas ). Arten etablerte seg allerede på 1990 ...
  • Kunnskapsgrunnlag for mulig påvirkning fra oppdrettstorsk og levendelagret torsk på villtorsk 

   Bjørn, Pål Arne; Glover, Kevin Alan; Grefsrud, Ellen Sofie; Espeland, Sigurd Heiberg; Karlsbakk, Egil Erlingsson; Karlsen, Ørjan; van der Meeren, Terje; Moland, Even; Sandlund, Nina; Sæther, Bjørn-Steinar; Sætra, Ingeborg Mathisen; Svåsand, Terje (Rapport fra havforskningen;2021 - 22, Research report, 2021)
   Det er igjen økende interesse for torskeoppdrett, denne gang med en domestisert oppdrettstorsk som vil ha egenskaper som skiller seg fra vill torsk. Det er behov for et oppdatert kunnskapsgrunnlag om risiko for påvirkning ...
  • Kunnskapsstatus leppefisk : Utfordringer i et økende fiskeri 

   Espeland, Sigurd Heiberg; Nedreaas, Kjell Harald; Mortensen, Stein H.; Skiftesvik, Anne Berit; Agnalt, Ann-Lisbeth; Durif, Caroline M.F.; Harkestad, Lisbeth S.; Karlsbakk, Egil; Knutsen, Halvor; Thangstad, Trond; Jørstad, Knut Eirik; Bjordal, Åsmund; Gjøsæter, Jakob (Fisken og havet;7-2010, Research report, 2010-11-15)
   Over the past few years there has been a rapid increase in the use of wrasses as cleanerfish for sealice on salmon farms. During 2010, the landed catch of wrasse was 440 tons, more than twice the 2009 catch and nearly ten ...
  • Leppefisk 

   Espeland, Sigurd Heiberg (Conference object, 2010-08-27)
  • Leppefisk som ressurs ; hvordan fortsetter eventyret? 

   Espeland, Sigurd Heiberg (Conference object, 2010-11-15)
  • Life history of fjord cod from the Skagerrak in the mid-2000s compared to 1905 

   Lund, Marthe Bråthen; Olsen, Esben Moland; Espeland, Sigurd Heiberg; Stenseth, Nils Christian (Journal article; Peer reviewed, 2011-03-01)
   Life history changes serve as stress indicators in harvested populations. Data from recent decades show that many species of marine fish are now maturing at younger ages and smaller sizes, associated with a general increase ...
  • Lobster reserves as a management tool in coastal waters: Two decades of experience in Norway 

   Knutsen, Jan Atle; Kleiven, Alf Ring; Olsen, Esben Moland; Knutsen, Halvor; Espeland, Sigurd Heiberg; Sørdalen, Tonje Knutsen; Thorbjørnsen, Susanna Huneide; Hutchings, Jeffrey; Chacon, Albert Fernandez; Huserbråten, Mats Brockstedt Olsen; Villegas-Ríos, David; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Kleiven, Portia Joy Nillos; Langeland, Thomas Kiland; Moland, Even (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The positive effects of reduced fishing pressure in marine protected areas (MPAs) are now well documented globally. Yet, evidence of MPA benefits from long-term replicated before-after control-impact (BACI) studies and ...
  • Long-term movement patterns of coastal cod (Gadus morhua) 

   Espeland, Sigurd Heiberg; Gjøsæter, Jakob; Stenseth, Nils Christian (ICES CM Documents;2001/L:18, Working paper, 2001)
   Movement patterns were studied by means of hydroacustic telemetry along the Norwegian Skagerrak coast. Ultrasonic transmitters was surgically implanted in 10 coastal cod, and released in the same area as they where caught. ...
  • Marine naturforhold og naturverdier i Færder nasjonalpark 

   Dahl, Einar; Knutsen, Jan Atle; Albretsen, Jon; Espeland, Sigurd Heiberg; Huserbråten, Mats Brockstedt Olsen; Knutsen, Halvor; Jelmert, Anders; Kleiven, Alf Ring; Moland, Even; Moy, Frithjof; Naustvoll, Lars-Johan; Olsen, Esben Moland; Thorbjørnsen, Susanna Huneide (Rapport fra Havforskningen;Nr. 3 - 2015, Working paper, 2015-02)
  • Marine naturverdier i Telemark – status, trusler og muligheter. Innspill til kystsoneplan for Telemark. 

   Rinde, Eli; Olsen, Marianne; Steen, Henning; Dahl, Einar; Espeland, Sigurd Heiberg; Albretsen, Jon (NIVA-rapport, Research report, 2018)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Telemark fylkeskommune. Rapporten gir en kunnskapsstatus over forekomst og utbredelse av marine naturverdier, deres tilstand og hvilke kjente trusler disse er utsatt for med hensyn ...
  • Marine protected areas increase survival of Atlantic cod 

   Moland, Even; Chacon, Albert Fernandez; Olsen, Esben Moland; Espeland, Sigurd Heiberg (Journal article, 2015)
  • Metode for lokalisering og verdisetting av gyteplasser i fjorder med dype terskler, åpne havbukter og sund 

   Espeland, Sigurd Heiberg; Albretsen, Jon; Dahle, Geir; Asplin, Lars; Olsen, Torstein; Olsen, Esben Moland; Simonsen, Jan Henrik; Bodvin, Torjan (Fisken og havet;1-2010, Research report, 2009-12-31)
   Marine mapping of spawning areas for coastal cod have become increasingly important. Previous mapping have considered aggregations of mature cod. In this study we also evaluate distribution of cod eggs and their passive ...
  • Metoder for kartlegging av oppvekstområder for kystnære bestander av fisk 

   Espeland, Sigurd Heiberg; Norderhaug, Kjell Magnus; Thormar, Jonas; Kleiven, Portia Joy Nillos; Aanonsen, Inger Aline Norberg; Saltskår, Jostein; Jørgensen, Terje; Christensen, Lene; van der Meeren, Terje; Stiansen, Stian; Humborstad, Odd Børre (Rapport fra havforskningen;2022 - 43, Research report, 2022)
   Program for kartlegging av gyte- og oppvekstområder for kommersielt viktige arter i kystsonen» vil gjennom prosjektperioden kartlegge fisk i ulike habitater for å avgjøre hva som utgjør viktige oppvekstområder for fisk på ...
  • Modelling drift of pelagic offspring: the importance of egg surveys in providing a realistic model initialization. 

   Espeland, Sigurd Heiberg; Albretsen, Jon; Olsen, Esben Moland; Bodvin, Torjan (Journal article; Peer reviewed, 2015-07-11)
   Having valid information about the location and dynamics of biological processes is important for coastal management. In this context modelling, the pelagic drift of early life stages has been shown to be an important tool ...