• Environmental and demographic Controls on the distribution of North East Arctic cod spawning around the Lofoten Islands 

   Höffle, Hannes; Johannessen, Magnus Einar; Korsbrekke, Knut; Bakkeplass, Kjell; Kjesbu, Olav Sigurd (Conference object, 2013-10)
   When seeking a location for spawning, fish appear to be under the influence of two groups of factors. Firstly, environmental cues such as temperature and salinity. Secondly, interactions with other individuals, like ...
  • Forekomsten av fiskeegg fra Stad til Gimsøy i februar-april 1987 [HELP 16] 

   Bjørke, Herman; Bakkeplass, Kjell; Hansen, Karsten (help, Research report, 1988)
   I perioden 1712-1714 1987 ble det foretatt undersøkelser på kontinentalsokkelen fra Stad til Gimsøy for å lokalisere gytefeltene for sei. Ved hjelp av isoelektrisk fokusering kunne fiskeegg som ikke lar seg artsbestemme ...
  • Innsamling av fisk ved u-båt vest av Fedje juli 2015 

   Furevik, Dag M.; Bakkeplass, Kjell (Rapport fra Havforskningen;22-2015, Working paper, 2015-11)
  • Innsamling av fisk ved u-båt vest av Fedje juni 2014 

   Furevik, Dag M.; Bakkeplass, Kjell (Rapport fra Havforskningen;Nr. 25-2014, Working paper, 2014-09)
  • Kartlegging og analyser av faunaen i Hardangerfjorden før mulig legging av elektrisk kabel i korridor 

   Jørgensen, Lis Lindal; Jensen, Silje-Kristin; Holte, Børge; Bakkeplass, Kjell (Fisken og havet;1-2011, Research report, 2011-01-31)
   In relation to a possible cable pathway on the sea floor through the inner half of the Hardanger fjord, the Institute for Marine Research has carried out ROV inspections of the benthic faunal communities along 17 selected ...
  • Kartlegging og analyser av faunaen i Hardangerfjorden før mulig legging av elektrisk kabel i korridor 

   Jørgensen, Lis Lindal; Jensen, Silje-Kristin; Holte, Børge; Bakkeplass, Kjell (Fisken og havet;1-2011, Research report, 2011-01-31)
   In relation to a possible cable pathway on the sea floor through the inner half of the Hardanger fjord, the Institute for Marine Research has carried out ROV inspections of the benthic faunal communities along 17 selected ...
  • KunnskapsInnhenting Barentshavet–Lofoten–Vesterålen (KILO) 

   Sundby, Svein; Fossum, Petter; Sandvik, Anne Dagrun; Vikebø, Frode; Aglen, Asgeir; Buhl-Mortensen, Lene; Folkvord, Arild; Bakkeplass, Kjell; Buhl-Mortensen, Pål; Johannessen, Magnus; Jørgensen, Martin S.; Kristiansen, Trond; Landra, Camilla S.; Myksvoll, Mari Skuggedal; Nash, Richard D.M. (Fisken og Havet;3-2013, Research report, 2013-03)
   I revidert nasjonalbudsjett 2011 fikk Havforskningsinstituttet i oppdrag å styrke kunnskapsgrunnlaget om marine økosystemer og ressurser i området Lofoten-Vesterålen. Prosjektet ble gjennomført i perioden fra november 2011 ...
  • Loddelarvetokt [10/6 - 27/6, 2003] 

   Alvarez, Jaime; Bakkeplass, Kjell; Haugland, Terje; Lauvås, Kåre; Skjold, Bente ([Toktrapport/Havforskningsinstituttet];Nr. 8, Working paper, 2003-06-30)
  • Loddelarveundersøkelsene 1989 [HELP 26] 

   Fossum, Petter; Bakkeplass, Kjell (help, Research report, 1989)
   Loddelarver ble samlet inn i perioden 20-30 juni 1989. Loddelarvene var i år spredd ut over en stor del av det sørlige Barentshavet. Den høyeste konsentrasjonen som ble funnet var opp imot 500 pr. kvadratmeter overflate. Store ...
  • Tilgjengelighet av seismiske aktiviteter i forhold til sårbare fiskeressurser. [HELP 38] 

   Bjørke, Herman; Dalen, John; Bakkeplass, Kjell; Hansen, Karsten; Rey, Laura (help, Research report, 1991)
   Rapporten presenterer biologisk informasjon som grunnlag for vurderinger av tilgjengelighet for seismiske aktiviteter til havs i forhold til gyteområder, gyteperioder og driftområder for fiskeegg, larver og yngel. Dette ...
  • Toktrapport [14/6 - 21/6, 1992] 

   Bakkeplass, Kjell; Fossum, Petter ([Toktrapport/Havforskningsinstituttet];, Working paper, 1992-09-01)
  • Toktrapport [14/7 - 30/7, 1990] 

   Bjørke, Herman; Bakkeplass, Kjell ([Toktrapport/Havforskningsinstituttet];, Working paper, 1990-07-31)
  • Toktrapport [27/4 - 15/5, 1992] 

   Bakkeplass, Kjell; Nedreaas, Kjell Harald; Senneset, Harald; Smedstad, Odd M. ([Toktrapport/Havforskningsinstituttet];, Working paper, 1992-09)
  • Toktrapport [30/4 - 10/5, 1981] 

   Ellertsen, Bjørnar; Solemdal, Per; Tilseth, Snorre; Fossum, Petter; Bakkeplass, Kjell; Bratland, Per ([Toktrapport/Havforskningsinstituttet];, Working paper, 1981-07-10)
  • Toktrapport [7/6 - 6/7, 2002] 

   Alvarez, Jaime; Bakkeplass, Kjell; Lauvås, Kåre; Nygaard, Jan E.; Nordgård, Olav; Skjold, Bente ([Toktrapport/Havforskningsinstituttet];Nr. 14, Working paper, 2002-07-08)
  • Toktrapport [7/6 - 7/7, 1996] 

   Tangen, Øyvind; Bakkeplass, Kjell ([Toktrapport/Havforskningsinstituttet];, Working paper, 1996-07-09)
  • Vertikalfordeling av fiskeyngel utenfor Nord-Norge i juni-august [HELP 40] 

   Bjørke, Herman; Bakkeplass, Kjell (help, Research report, 1991)
   l perioden 1977-91 ble utbredelsen av fiskeyngel langs kysten undersøkt i juni-august med en pelagisk trål i de øvre 50 m. l perioden 1977-81 bie dette gjort med todelte trekk hvorav det ene ble "tatt i overflaten med ...
  • Yngelundersøkelser i juli-august i 1988 og 1989 utenfor norskekysten. [HELP 28] 

   Bjørke, Herman; Ellertsen, Bjørnar; Hansen, Karsten; Bakkeplass, Kjell (help, Research report, 1989)
   Denne rapporten beskriver forekomstene av fiskeyngel i området mellom Stad og Varangerfjorden. Lignende undersøkelser har foregått siden 1977. Yngelen ble samlet med pelagisk trål i de øverste 60 m. De hydrografiske ...
  • Yngleundersøkelser i juli 1991 utenfor norskekysten. [HELP 42] 

   Bjørke, Herman; Bakkeplass, Kjell; Hansen, Karsten (help, Research report, 1991)
   Denne rapporten beskriver forekomstene av fiskeyngel i havområdet mellom Varangerfjorden og Vikna. Lignende undersøkelser har foregått siden 1977. Yngelen ble samlet med pelagisk trål i de øverste 60 m. Temperaturen i ...
  • Yngleundersøkelser i juni-juli 1990 utenfor kysten av Nord-Norge. [HELP 37] 

   Bjørke, Herman; Bakkeplass, Kjell; Hansen, Karsten (help, Research report, 1991)
   Denne rapporten beskriver forekomstene av fiskeyngel i området mellom Vestfjorden og Nordkapp. Lignende undersøkelser har foregått siden 1977. Yngelen ble samlet med pelagisk trål i de øverste 60 m. De hydrografiske ...