Show simple item record

dc.contributor.authorSivle, Lise Doksæter
dc.contributor.authorForland, Tonje Nesse
dc.contributor.authorde Jong, Karen
dc.contributor.authorPedersen, Geir
dc.contributor.authorZhang, Guosong
dc.contributor.authorKutti, Tina
dc.contributor.authorMcQueen, Kate
dc.contributor.authorWehde, Henning
dc.contributor.authorGrimsbø, Endre
dc.date.accessioned2022-04-22T08:59:31Z
dc.date.available2022-04-22T08:59:31Z
dc.date.created2022-02-18T13:48:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2992183
dc.description.abstractHavforskningsinstituttet gir råd for alle operasjoner til havs som involverer bruk av lydkilder som kan påvirke marine økosystemer. Dette inkluderer vitenskapelige undersøkelser, utbygging og sprenging i sjø, seismiske og elektromagnetiske undersøkelser i forbindelse med petroleumsvirksomhet og utbygging og drift av vindkraftanlegg til havs. Denne rapporten er en sammenstilling av tilgjengelig kunnskap omkring hvordan de overnevnte typer av undersjøisk støy påvirker livet i havet. Videre evalueres denne kunnskapen i lys av hvilke konsekvenser dokumenterte effekter kan gi på økosystemet. Denne rapporten er inndelt med et kapittel for hver av de overnevnte støykildene (seismikk, elektromagnetiske undersøkelser, undersjøiske sprenginger og vindkraft til havs), som igjen er inndelt i delkapitler med 1) kunnskapsgrunnlag, 2) konsekvensvurdering og 3) råd. Rapporten inneholder konkrete råd fra Havforskningsinstituttet for 2022 for de ulike typene av støy.
dc.description.abstractThe Institute of Marine Research (IMR) is responsible to provide advice on the impact of anthropogenic sound sources on marine life. This include scientific instigations, underwater explosions, seismic and electromagnetic surveys related to petroleum activity and offshore wind installations. This report intends to summarize available literature on how the above-mentioned sound sources impact marine life. Further, this knowledge is evaluated to show the reader the reasoning behind the advices given. This report give one chapter for each of those sound sources (seismic, underwater explosions, electromagnetic investigations and offshore wind), again separated into subchapters of 1) review of scientific knowledge, 2) evaluation of knowledge and 3) advice. This report includes the advices from IMR for the topics seismic surveys, electromagnetic surveys, underwater explosions and offshore wind valid for 2022.
dc.language.isomisen_US
dc.publisherHavforskningsinstituttet Bergenen_US
dc.relation.ispartofRapport fra havforskningen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra havforskningen;2022 - 1
dc.relation.urihttps://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2022-1
dc.titleHAVFORSKNINGSINSITUTTETS RÅDGIVNING FOR MENNESKESKAPT STØY I HAVET - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2022en_US
dc.title.alternativeAdvice from the Institute of Marine Research on anthropogenic noise in the seaen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber92en_US
dc.source.issue2022-1en_US
dc.identifier.cristin2003382
dc.relation.projectHavforskningsinstituttet: 14384-02
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record