Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWalday, Mats Gunnar
dc.contributor.authorBorgersen, Gunhild
dc.contributor.authorBeylich, Bjørnar
dc.contributor.authorEikrem, Wenche
dc.contributor.authorGitmark, Janne Kim
dc.contributor.authorNaustvoll, Lars Johan
dc.contributor.authorSelvik, John Rune
dc.contributor.authorStaalstrøm, Andre
dc.date.accessioned2020-10-30T10:32:43Z
dc.date.available2020-10-30T10:32:43Z
dc.date.created2019-11-15T08:41:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-577-7158-4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2685836
dc.description.abstractSiden 2001 har tilstanden i Ytre Oslofjord blitt overvåket i regi av Fagrådet for Ytre Oslofjord. Undersøkelsene gir informasjon om forurensende tilførsler til fjordområdet og om miljøtilstanden på bunnen og i vannmassene. Hovedvekten er på beskrivelse av tilførsler og effekter av næringssalter. Overvåkingen har i perioden 2007-2018 vært utført som et samarbeid mellom NIVA og Havforskningsinstituttet. Denne rapporten oppsummerer og drøfter resultater fra overvåkingen i perioden 2014-2018, også i forhold til andre relevante undersøkelser og tidligere overvåking i de samme havområder. Sist i rapporten er det et det også et kapittel med spesialtema om vannsirkulasjonen i Drammensfjorden.
dc.description.abstractMonitoring of the outer Oslofjord 2014-2018
dc.language.isonob
dc.publisherNorsk insitutt for vannforskning
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport
dc.subjectMarint
dc.subjectMarine
dc.subjectOvervåking
dc.subjectMonitoring
dc.subjectYtre Oslofjord
dc.subjectOuter Oslofjord
dc.subjectEutrofi
dc.subjectEutrophication
dc.titleOvervåking av Ytre Oslofjord i 2014-2018. 5-årsrapport
dc.title.alternativeMonitoring of the outer Oslofjord 2014-2018
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400
dc.source.pagenumber99
dc.source.issue7423
dc.identifier.cristin1747840
cristin.unitcode7431,22,0,0
cristin.unitnamePlankton
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel