• A catalog of microbial genes from the bovine rumen unveils a specialized and diverse biomass-degrading environment 

   Li, Junhua; Zhong, Huanzi; Ramayo-Caldas, Yuliaxis; Terrapon, Nicolas; Lombard, Vincent; Potocki-Veronese, Gabrielle; Estellé, Jordi; Popova, Milka; Yang, Ziyi; Zhang, Hui; Li, Fang; Tang, Shanmei; Yang, Fangming; Chen, Weineng; Chen, Bing; Li, Jiyang; Guo, Jing; Martin, Cécile; Maguin, Emmanuelle; Xu, Xun; Yang, Huanming; Wang, Jian; Madsen, Lise; Kristiansen, Karsten; Henrissat, Bernard; Ehrlich, Stanislav D; Morgavi, Diego P (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background The rumen microbiota provides essential services to its host and, through its role in ruminant production, contributes to human nutrition and food security. A thorough knowledge of the genetic potential of rumen ...
  • The metagenome of the female upper reproductive tract 

   Li, Fei; Chen, Chen; Wei, Weixia; Wang, Zirong; Dai, Juanjuan; Hao, Lilan; Song, Liju; Zhang, Xiaowei; Zeng, Liping; Du, Hui; Tang, Huiru; Liu, Na; Yang, Huanming; Wang, Jian; Madsen, Lise; Brix, Susanne; Kristiansen, Karsten; Xu, Xun; Li, Junhua; Wu, Ruifang; Jia, Huijue (Peer reviewed; Journal article, 2018)