Now showing items 123-142 of 145

  • Tenacibaculum sp. associated with winter ulcers in sea-reared Atlantic salmon Salmo salar 

   Olsen, Anne Berit; Nilsen, Helene; Sandlund, Nina; Mikkelsen, Helene; Sørum, H.; Colquhoun, D.J. (Journal article; Peer reviewed, 2011-05-09)
   Coldwater-associated ulcers, i.e. winter ulcers, in seawater-reared Atlantic salmon Salmo salar L. have been reported in Norway since the late 1980s, and Moritella viscosa has been established as an important factor in ...
  • The genome sequence of Atlantic cod reveals a unique immune system 

   Star, Bastiaan; Nederbragt, Alexander J.; Jentoft, Sissel; Grimholt, Unni; Malmstrøm, Martin; Gregers, Tone F.; Rounge, Trine B.; Paulsen, Jonas; Solbakken, Monica H.; Sharma, Animesh; Wetten, Ola F.; Lanzén, Anders; Winer, Roger; Knight, James; Vogel, Jan-Hinnerk; Aken, Bronwen; Andersen, Øivind; Lagesen, Karin; Tooming-Klunderud, Ave; Edvardsen, Rolf B.; Tina, Kirubakaran G.; Espelund, Mari; Nepal, Chirag; Previti, Christopher; Karlsen, Bård Ove; Moum, Truls; Skage, Morten; Berg, Paul R.; Gjøen, Tor; Kuhl, Heiner; Thorsen, Jim; Malde, Ketil; Reinhardt, Richard; Du, Lei; Johansen, Steinar D.; Searle, Steve; Lien, Sigbjørn; Nilsen, Frank; Jonassen, Inge; Omholt, Stig W.; Stenseth, Nils Christian; Jakobsen, Kjetill S. (Journal article; Peer reviewed, 2011-08-10)
   Atlantic cod (Gadus morhua) is a large, cold-adapted teleost that sustains long-standing commercial fisheries and incipient aquaculture. Here we present the genome sequence of Atlantic cod, showing evidence for complex ...
  • The Norwegian plan for integrated ecosystem-based management of the marine environment in the Norwegian Sea 

   Ottersen, Geir; Olsen, Erik; van der Meeren, Gro; Dommasnes, Are; Loeng, Harald (Journal article; Peer reviewed, 2010-11-30)
   A White Paper on a new integrated management plan for the Norwegian Sea was launched by the Norwegian government in May 2009. Following international guidelines for ecosystem-based management, the plan provides an overall ...
  • Thermal niche of Atlantic cod Gadus morhua: limits, tolerance and optima 

   Righton, David; Andersen, Ken Haste; Neat, Francis; Thorsteinsson, Vilhjalmur; Steingrund, P.; Svedäng, Henrik; Michalsen, Kathrine; Hinrichsen, Hans-Harald; Bendall, Victoria; Neuenfeldt, Stefan; Wright, Peter; Jonsson, Patrik; Huse, Geir; Kooij, Jeroen van der; Mosegaard, Henrik; Hüssy, Karin; Metcalfe, Julian D. (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Recent studies in the marine environment have suggested that the limited phenotypic plasticity of cold-adapted species such as Atlantic cod Gadus morhua L. will cause distributions to shift toward the poles in response to ...
  • The three-dimensional prey field of the northern krill, Meganyctiphanes norvegica, and the escape responses of their copepod prey 

   Abrahamsen, Mari B.; Browman, Howard I.; Fields, David M.; Skiftesvik, Anne Berit (Journal article; Peer reviewed, 2010-02-24)
   In the north Atlantic, Meganyctiphanes norvegica feeds predominantly on copepods, including Calanus spp. To quantify its perceptual field for prey, and the sensory systems underlying prey detection, the responses of tethered ...
  • Toward a Global Ocean Ecosystem Mid-trophic Automatic Acoustic Sampler (MAAS) 

   Handegard, Nils Olav; Demer, David A.; Kloser, Rudy; Lehodey, Patrick; Maury, Olivier; Simard, Yvard (Journal article; Peer reviewed, 2009-05-26)
   Despite their huge biomass and pivotal role, the mid-trophic levels of marine ecosystems are not generally subject to systematic monitoring. Data from such monitoring is crucial for parameterizing, validating, and constraining ...
  • Trophic interactions affecting a key ecosystem component: a multi-stage analysis of the recruitment of the Barents Sea capelin 

   Hjermann, Dag Ø.; Bogstad, Bjarte; Dingsør, Gjert Endre; Gjøsæter, Harald; Ottersen, Geir; Eikeset, Anne Maria; Stenseth, Nils Christian (Journal article; Peer reviewed, 2010-08-10)
   The Barents Sea stock of capelin (Mallotus villosus) has suffered three major collapses (>90% reduction) since 1985 due to recruitment failures. As capelin is a key species in the area, these population collapses have had ...
  • Undersøkelser av A-felt for tarehøsting i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag i 2011 

   Steen, Henning (Rapport fra Havforskningen;Nr. 13-2011, Working paper, 2011-10-07)
   Norsk: Havforskningsinstituttet gjennomførte i juni 2011 undersøkelser av A-høstefelt for tare i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Tarevegetasjonens tilstand og tetthet av kråkeboller ble undersøkt ved hjelp av ...
  • Undersøkelser av hydrokarboner i sedimenter fra MAREANO-området 2006-2009 

   Boitsov, Stepan; Jensen, Henning K. B.; Klungsøyr, Jarle (Fisken og havet;4-2011, Research report, 2011-06)
   Institute of Marine Research has analysed approximately 1600 samples from sediment cores from 63 places in the MAREANO area, sampled in south-western Barents Sea and off the coast of Lofoten islands in 2006-2009. Sedimentological ...
  • Undersøkelser av hydrokarboner i sedimenter fra MAREANO-området 2006-2009 

   Boitsov, Stepan; Jensen, Henning K. B.; Klungsøyr, Jarle (Fisken og havet;4-2011, Research report, 2011-06)
   Institute of Marine Research has analysed approximately 1600 samples from sediment cores from 63 places in the MAREANO area, sampled in south-western Barents Sea and off the coast of Lofoten islands in 2006-2009. Sedimentological ...
  • Undersøkelser av hydrokarboner i sedimenter fra MAREANO-området 2010 

   Boitsov, Stepan; Klungsøyr, Jarle (Rapport fra Havforskningen;Nr. 11-2012, Working paper, 2012-02-29)
   Institute of Marine Research has analysed hydrocarbons (PAH and THC) in sediment cores from 23 locations in MAREANO area, sampled in Nordland VI, Troms III and off the northern coast of Finnmark in 2010. Sedimentological ...
  • Undersøkelser av hydrokarboner i sedimenter fra MAREANO-området 2011 

   Boitsov, Stepan; Klungsøyr, Jarle (Rapport fra Havforskningen;Nr. 1-2013, Working paper, 2012-12-21)
   Institute of Marine Research has analysed hydrocarbons (PAH and THC) in sediment cores from 6 locations in MAREANO area, sampled in Nordland VI and off the northern coast of Finnmark in 2011. Low levels of hydrocarbons are ...
  • Undersøkelser av organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2012 

   Boitsov, Stepan; Klungsøyr, Jarle; Sværen, Ingrid (Rapport fra Havforskningen;Nr. 27-2013, Working paper, 2013-09)
   Havforskningsinstituttet har gjennomført målinger av hydrokarboner (PAH og THC) og bromerte flammehemmere av type PBDE i sedimentkjerner fra 20 lokaliteter i MAREANO-området, innsamlet i 2012 i Nordland VI og på Mørebankene. ...
  • Undersøkelser av organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2013 

   Boitsov, Stepan; Klungsøyr, Jarle (Rapport fra Havforskningen;Nr. 30-2014, Working paper, 2014-12-01)
   Institute of Marine Research has analysed hydrocarbons (PAH and THC) and brominated flame retardants of PBDE type in sediment cores from 26 locations in the MAREANO area, sampled in 2013 in the Norwegian Sea off the coast ...
  • Undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag 2010 

   Steen, Henning (Fisken og havet;8-2010, Research report, 2010-12-20)
   The Institute of Marine Research surveyed the kelp vegetation, before and after the first ever kelp (Laminaria hyperborea) harvesting in Nord-Trøndelag in September 2010. Survey stations included both kelp harvested areas ...
  • Unik dokumentasjon fra havets bunn 

   Robberstad, Yvonne (Havforskningsnytt, Working paper, 2006)
  • Using commercial catch data to investigate effects of air-guns on fish catch rates 

   Vold, Aud; Løkkeborg, Svein; Tenningen, Maria (Conference object, 2010-08-17)
  • Utvikling av marine verneområder (MPA ) som forskningsmetode i arbeidet for økosystembasert forvaltning: Innstilling til Havforskningsinstituttet om Marine verneområder (MPA) som forvaltningsredskap i kystsonen 

   Havforskningsinstituttet (Rapport fra havforskningen, Working paper, 2008-01)
   Vern av naturen er en sak som har opptatt generasjoner av mennesker over hele verden og dette har selvfølgelig påvirket forvaltningen av verdens naturressurser. Vernede områder (Protected areas – PA) er et begrep som har ...
  • Viral Haemorrhagic Septicemia (VHS) in wild and farmed fish in Norwegian waters 

   Bergh, Øivind; Sandlund, Nina; Einen, Ann Cathrine Bårdsgjære; Rudra, Hari; Olsen, Rolf Hetlelid; Kristiansen, Arve (Conference object, 2011-05)
   Viral Haemorrhagic septicaemia viruses (VHSV) are isolated from 82 different fish species and are globally spread in freshwater as well as marine environments. The virus can cause disease outbreaks both in wild and ...
  • Vurdering av Naturindekser i Norge med fokus på de marine indikatorene - Status og videre planer 

   van der Meeren, Gro (Rapport fra Havforskningen;3-2011, Working paper, 2011-02)
   The aim of this report is to state the progress of the work at IMR to develop further the marine bases for the database of Nature indexes of Norway. Time series on krill and amphiopds are being analysed, as well as papers ...