Now showing items 41-60 of 463

  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2021 - Framdriftsrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Mohn, Agnes Marie; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;2021 - 29, Research report, 2021)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet og Nærings og Fiskeridepartementet, og har som mål å skaffe robuste data på lakselusinfestasjon hos vill laksefisk i alle ...
  • Program for overvåking av fiskefôr - Årsapport for prøver innsamlet i 2020 

   Sele, Veronika; Berntssen, Marc HG; Prabhu, P. Antony Jesu; Lundebye, Anne-Katrine; Lie, Kai Kristoffer; Espe, Marit; Storesund, Julia Endresen; Ørnsrud, Robin (Rapport fra havforskningen;2021 - 28, Research report, 2021)
   Overvåknings- og kartleggingsprogrammet for fiskefôr utføres på vegne av Mattilsynet. I 2020 ankom det 85 fiskefôr, 9 fiskemel, 9 vegetabilske mel, 10 fiskeoljer, 8 vegetabilske oljer, 4 insektmel og 16 premikser som ble ...
  • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2020 - Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet 

   Wennevik, Vidar; Ambjørndalen, Vegard M.; Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Glover, Kevin Alan; Heino, Mikko Petteri; Næsje, Tor; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Solberg, Ingrid; Solberg, Monica Favnebøe; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Utne, Kjell Rong (Rapport fra havforskningen;2021 - 27, Research report, 2021)
   I 2014 ble et nytt nasjonalt overvåkningsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Dette overvåkingsprogrammet ...
  • Fisheries acoustics and Acoustic Target Classification - Report from the COGMAR/CRIMAC workshop on machine learning methods in fisheries acoustics 

   Handegard, Nils Olav; Andersen, Lars Nonboe; Brautaset, Olav; Choi, Changkyu; Eliassen, Inge Kristian; Heggelund, Yngve; Hestnes, Arne Johan; Malde, Ketil; Osland, Håkon; Ordonez, Alba; Patel, Ruben; Pedersen, Geir; Umar, Ibrahim; Engeland, Tom Van; Vatnehol, Sindre (Rapport fra havforskningen;2021 - 25, Research report, 2021)
   This report documents a workshop organised by the COGMAR and CRIMAC projects. The objective of the workshop was twofold. The first objective was to give an overview of ongoing work using machine learning for Acoustic Target ...
  • Miljøpåvirkning fra dyrking av makroalger — Risikovurdering for norske farvann 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Hansen, Pia Kupka; Fredriksen, Stein; Grøsvik, Bjørn Einar; Naustvoll, Lars Johan; Steen, Henning; Moy, Frithjof Emil (Rapport fra havforskningen;2021 - 24, Research report, 2021)
   Det er økende interesse for makroalgedyrking, og miljøforholdene langs norskekysten er godt egnet for denne type akvakultivering. Denne rapporten beskriver et faggrunnlag for forvaltning av tillatelser for makroalgekultivering ...
  • Innspill til høring - Forslag til program for konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk sokkel 

   van der Meeren, Terje; Mork, Kjell Arne; Kutti, Tina; Knutsen, Tor; Bagøien, Espen; Frie, Anne Kirstine Højholt; Gjøsæter, Harald; Bienfait, André Marcel; Storesund, Julia Endresen; Dunlop, Katherine Mary; Windsland, Kristin; Hallfredsson, Elvar H.; Helle, Kristin; Höffle, Hannes; Junge, Claudia; Serigstad, Bjørn; Chierici, Melissa (Rapport fra havforskningen;2021 - 23, Research report, 2021)
   Rapporten er et høringssvar sendt til Olje- og Energidepartementet i forbindelse med et forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. I høringssvaret påpeker Havforskningsinstituttet ...
  • Kunnskapsgrunnlag for mulig påvirkning fra oppdrettstorsk og levendelagret torsk på villtorsk 

   Bjørn, Pål Arne; Glover, Kevin Alan; Grefsrud, Ellen Sofie; Espeland, Sigurd Heiberg; Karlsbakk, Egil Erlingsson; Karlsen, Ørjan; van der Meeren, Terje; Moland, Even; Sandlund, Nina; Sæther, Bjørn-Steinar; Sætra, Ingeborg Mathisen; Svåsand, Terje (Rapport fra havforskningen;2021 - 22, Research report, 2021)
   Det er igjen økende interesse for torskeoppdrett, denne gang med en domestisert oppdrettstorsk som vil ha egenskaper som skiller seg fra vill torsk. Det er behov for et oppdatert kunnskapsgrunnlag om risiko for påvirkning ...
  • The surveillance and control programme for bonamiosis and marteiliosis in European flat oysters, Ostrea edulis, and blue mussels, Mytilus sp. in Norway in 2020 

   Mortensen, Stein; Skår, Cecilie Kristin; Bøgwald, Mats; Ghebretnsae, Dawit Berhe; Jelmert, Anders (Rapport fra havforskningen;2021 - 21, Research report, 2021)
   The surveillance programme is carried out by the Institute of Marine Research according to a contract with the Norwegian Food Safety Authority. Samples were collected from one oyster farm, four wild oyster populations, one ...
  • Hvilken betydning har oppløsning for kyst- og fjordmodeller? - Validering og representasjonsberegninger av strømmodeller med eksempler fra Sulafjorden, Møre og Romsdal 

   Albretsen, Jon; Asplin, Lars (Rapport fra havforskningen;2021 - 20, Research report, 2021)
   Strømmodeller er nyttige verktøy som kan brukes til å beskrive det fysiske miljøet i havet og i kystsonen. Havforskningsinstituttet (HI) bruker resultater fra slike modeller i svært mye av den forskningen og rådgivningen ...
  • Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2020 - Screening of wild Atlantic salmon (Salmo salar) postsmolts for viral infections 

   Madhun, Abdullah Sami; Karlsen, Ørjan; Nilsen, Rune; Kvamme, Bjørn Olav (Rapport fra havforskningen;2021 - 19, Research report, 2021)
   The Institute of Marine Research has investigated the prevalence of infectious salmon anaemia virus (ISAV) and salmonid alphavirus (SAV, PD-virus) infections in migrating wild Atlantic salmon postsmolts captured in 2019 ...
  • Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra - Sluttrapport 

   Kleiven, Alf Ring; Espeland, Sigurd Heiberg; Søvik, Guldborg; Albretsen, Jon; Kleiven, Portia Joy Nillos; Zimmermann, Fabian; Grefsrud, Ellen Sofie; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Vie, Ola (Rapport fra havforskningen;2021 - 14, Research report, 2021)
   Prosjektet ‘Aktiv forvaltning av marine ressurser- Frøya og Hitra’ ble formelt startet opp høsten 2017. Den overordnete målsetningen med prosjektet er å etablere en solid kunnskapsplattform for å sikre de marine verdiene ...
  • Final report for the REDUS project - Reduced Uncertainty in Stock Assessment 

   Olsen, Erik Joel Steinar; Aanes, Sondre; Aldrin, Magne Tommy; Breivik, Olav Nikolai; Fuglebakk, Edvin; Goto, Daisuke; Handegard, Nils Olav; Hansen, Cecilie; Holmin, Arne Johannes; Howell, Daniel; Johnsen, Espen; Jourdain, Natoya; Korsbrekke, Knut; Ono, Kotaro; Otterå, Håkon Magne; Perryman, Holly Ann; Subbey, Samuel; Søvik, Guldborg; Umar, Ibrahim; Vatnehol, Sindre; Vølstad, Jon Helge (Rapport fra havforskningen;2021 - 16, Research report, 2021)
   The REDUS project (2016-2020) has been a strategic project at the Institute of Marine Research (IMR) aimed at quantifying and reducing the uncertainty in data-rich and age-structured stock assessments (e.g., cod, herring, ...
  • Screening for antimicrobial- and heavy metal resistant bacteria in copper contaminated areas 

   Urdahl, Anne Margrete; Lunestad, Bjørn Tore; Norström, Madelaine; Slettemeås, Jannice Schau; Nilsen, Hanne Katrine; Storesund, Julia Endresen (Rapport fra havforskningen;2021 - 18, Research report, 2021)
   A One heath approach is essential to examine the role of the marine environment in the selection and spread of antimicrobial resistance. Norwegian aquaculture used high amounts of antimicrobials during the 80s and 90s, ...
  • Akustisk sensor for fangstkontroll i notfiske - Spesifikasjoner for montering og bruk 

   Tenningen, Maria; Schuster, Erik; Saltskår, Jostein; Øvredal, Jan Tore (Rapport fra havforskningen;2021 - 11, Research report, 2021)
   Fangst- og redskapsovervåking gir kontroll over fangstprosessen og kan bidra til å redusere utilsiktet dødelighet og gi et mer målrettet og effektivt fiske. I prosjekt «Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter» (FHF ...
  • Assessment of Fish Spawning in the North Sea; Final Project Report of KINO-2, 2017–2021 

   Krafft, Bjørn Arne; Mateos-Rivera, Alejandro; Mozfar, Bahar; Skern-Mauritzen, Rasmus; Dahle, Geir; Sundby, Svein; Thorsen, Anders; Asplin, Lars; Wehde, Henning (Rapport fra havforskningen;2021 - 17, Research report, 2021)
   Increased and updated knowledge of reproductive strategies of fish is crucial to optimize the temporal and spatial planning for conducting seismic surveys; in order to reduce its potential negative ecosystems impacts. The ...
  • Fish diversity data from the Barents Sea Ecosystem Survey 2004-2019 

   Johannesen, Edda; Wienerroither, Rupert; Mørk, Herdis Langøy; Husson, Berengere; Holmin, Arne Johannes; Johnsen, Espen; Dolgov, Andrey; Prokhorova, Tatiana (Rapport fra havforskningen;2021 - 15, Research report, 2021)
   Assessing and improving the status of biodiversity are main targets of international agreements such as the Convention on Biological Diversity and the associated Aichi Biodiversity Targets for 2020. Here we present fish ...
  • Rømt og vill fisk i Etneelva 2020 - Resultat frå den nasjonale forskningsplatforma i Etne 

   Andersen-Fjeldheim, Kaja Christine; Andersen-Fjeldheim, Per Tommy; Glover, Kevin Alan; Skaala, Øystein (Rapport fra havforskningen;2021 - 12, Research report, 2021)
   I 2020 vart fiskefella i Etneelva satt i drift 14. april og registreringa pågjekk til 13. november. Det var noko redusert fangseffektivitet i slutten av mai og i starten av november pga høg vassføring, og i tilsaman 7,5 ...
  • Report on cruises and data stations 2020 

   Gjertsen, Karen E. (Rapport fra havforskningen;2021 - 10, Research report, 2021)
   The report gives an overview of cruises in 2020, by the Institute of Marine Research, University of Bergen and Tromsø and Norwegian Polar Institute, Tromsø on board our research vessels and many of the hired commercial ...
  • Abundance indices for norwegian coastal cod north of 62°N 

   Aglen, Asgeir; Fall, Johanna Jennifer Elisabeth; Gjøsæter, Harald; Staby, Arved (Rapport fra havforskningen;2021 - 6, Research report, 2021)
   In connection with the benchmark processes within ICES on Norwegian Coastal Cod north of 62°N during autumn 2020-spring 2021, new abundance index series based on bottom trawl stations and acoustics at the autumn coastal ...
  • Marint vern - Havforskningsinstituttets ekspertvurdering av utfordringer og status for arbeid med marint vern i Norge 

   Jørgensen, Lis Lindal; Moland, Even; Husa, Vivian; Kutti, Tina; Kleiven, Alf Ring; van der Meeren, Gro Ingleid (Rapport fra havforskningen;2021 - 9, Research report, 2021)
   Havforskningsinstituttet har satt sammen en ekspertgruppe for å levere en kort oversikt over instituttets utredninger og overvåking av faktiske og potensielle eksempler på marint vern. I denne rapporten tar vi utgangspunkt ...