Show simple item record

dc.contributor.authorErvik, Arne
dc.contributor.authorAure, Jan
dc.contributor.authorSkjoldal, Hein Rune
dc.contributor.authorAlvsvåg, John
dc.date.accessioned2009-08-11T12:08:11Z
dc.date.issued2005-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/116253
dc.descriptionUtredning laget på oppdrag fra SFT.en
dc.description.abstractUtredningen er laget på oppdrag fra SFT. Den gir en kortfattet vurdering av regionale (fylkesvise) miljøvirkninger av utslipp av næringssalter og organisk stoff ved økt oppdrettsaktivitet. Beregningene tar sikte på å skalere påvirkningene og å klargjøre hvilke påvirkninger som har størst betydning i de ulike deler av landet. Miljøvirkningene som er vurdert er økt algevekst (eutrofiering), transport i kyststrømmen, oksygenforbruk i terskelbassenger og bunnpåvirkning. Beregningene er konservative, det vil si at virkningene som er beregnet trolig er større enn de reelle. På slutten gir utredningen synspunkter på tilpassning til bæreevne.en
dc.format.extent386126 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.titleKonsekvensutredning av regionale miljøvirkninger av et framtidig økende fiskeoppdrett i Norgeen
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber12 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record