• De tidlige livsstadiene hos fisk i møte med trusselen fra petroleumsvirksomheten. [HELP sluttrapport] 

   Fossum, Petter; Øiestad, Victor (help, Research report, 1992)
   Gjennomføringen av HELP har gitt en betydelig økt innsikt i de tidlige livsstadiene hos en rekke kommersielle fiskeslag i nordlige farvann. Norskarktisk hyse og sei visste en spesielt lite om før start, og en har nå kunnet ...
  • Tilgjengelighet av seismiske aktiviteter i forhold til sårbare fiskeressurser. [HELP 38] 

   Bjørke, Herman; Dalen, John; Bakkeplass, Kjell; Hansen, Karsten; Rey, Laura (help, Research report, 1991)
   Rapporten presenterer biologisk informasjon som grunnlag for vurderinger av tilgjengelighet for seismiske aktiviteter til havs i forhold til gyteområder, gyteperioder og driftområder for fiskeegg, larver og yngel. Dette ...
  • Vertikalfordeling av fiskeyngel utenfor Nord-Norge i juni-august [HELP 40] 

   Bjørke, Herman; Bakkeplass, Kjell (help, Research report, 1991)
   l perioden 1977-91 ble utbredelsen av fiskeyngel langs kysten undersøkt i juni-august med en pelagisk trål i de øvre 50 m. l perioden 1977-81 bie dette gjort med todelte trekk hvorav det ene ble "tatt i overflaten med ...
  • Yngelundersøkelser - 1985 [HELP 12] 

   Bjørke, Herman; Fossum, Petter; Nedreaas, Kjell Harald; Sætre, Roald (help, Research report, 1987)
   The recruitment to the Norwegian spring-spawning herring have during the l a s t twenty years been on a very low level. However, the size of the spawning stock has increased in recent years and in 1983 a rich year class ...
  • Yngelundersøkelser i juli-august i 1988 og 1989 utenfor norskekysten. [HELP 28] 

   Bjørke, Herman; Ellertsen, Bjørnar; Hansen, Karsten; Bakkeplass, Kjell (help, Research report, 1989)
   Denne rapporten beskriver forekomstene av fiskeyngel i området mellom Stad og Varangerfjorden. Lignende undersøkelser har foregått siden 1977. Yngelen ble samlet med pelagisk trål i de øverste 60 m. De hydrografiske ...
  • Yngleundersøkelser i juli 1991 utenfor norskekysten. [HELP 42] 

   Bjørke, Herman; Bakkeplass, Kjell; Hansen, Karsten (help, Research report, 1991)
   Denne rapporten beskriver forekomstene av fiskeyngel i havområdet mellom Varangerfjorden og Vikna. Lignende undersøkelser har foregått siden 1977. Yngelen ble samlet med pelagisk trål i de øverste 60 m. Temperaturen i ...
  • Yngleundersøkelser i juni-juli 1990 utenfor kysten av Nord-Norge. [HELP 37] 

   Bjørke, Herman; Bakkeplass, Kjell; Hansen, Karsten (help, Research report, 1991)
   Denne rapporten beskriver forekomstene av fiskeyngel i området mellom Vestfjorden og Nordkapp. Lignende undersøkelser har foregått siden 1977. Yngelen ble samlet med pelagisk trål i de øverste 60 m. De hydrografiske ...