• Forvaltningsplan Norskehavet - rapport fra overvåkingsgruppen 2013 

   Arneberg, P.; Ottersen, Geir; Frie, Anne Kirstine; van der Meeren, Gro; Johansson, Josefina; Selvik, Ingunn (Fisken og Havet, særnummer;1b-2013, Research report, 2013-02-15)
  • Havbruksrapport 1993 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og havet, særnummer;3-1993, Research report, 1993-01)
  • Kyst og havbruk 2007 

   Dahl, Einar; Hansen, Pia Kupka; Haug, Tore; Karlsen, Ørjan (Fisken og havet, særnummer;2-2007, Research report, 2007-03)
  • Kyst og havbruk 2008 

   Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt (Fisken og havet, særnummer;2-2008, Research report, 2008-03)