• Havbruksrapport 1995 

   Naas, Kjell Emil (Fisken og havet, særnummer;3-1995, Research report, 1995-02)
  • Havbruksrapport 1996 

   Dahle, Geir (Fisken og havet, særnummer;3-1996, Research report, 1996-03)
  • Havbruksrapport 1997 

   Christiansen, Rune (Fisken og havet, særnummer;3-1997, Research report, 1997-03)
  • Havbruksrapport 1998 

   Mortensen, Stein H. (Fisken og havet, særnummer;3-1998, Research report, 1998-03)
  • Havbruksrapport 1999 

   Kristiansen, Tore S. (Fisken og havet, særnummer;3-1999, Research report, 1999-03)
  • Havbruksrapport 2000 

   Karlsen, Ørjan; Mangor-Jensen, Anders (Fisken og havet, særnummer;3-2000, Research report, 2000-02)
  • Havbruksrapport 2001 

   Olsen, Rolf Erik; Hansen, Tom (Fisken og havet, særnummer;3-2001, Research report, 2001-02)
  • Havbruksrapport 2002 

   Glette, Johan; van der Meeren, Terje; Olsen, Rolf Erik; Skilbrei, Ove (Fisken og havet, særnummer;3-2002, Research report, 2002-02)
  • Havbruksrapport 2003 

   Ervik, Arne; Kiessling, Anders; Skilbrei, Ove; van der Meeren, Terje (Fisken og havet, særnummer;3-2003, Research report, 2003-02)
  • Havbruksrapport 2004 

   Agnalt, Ann-Lisbeth; Ervik, Arne; Kristiansen, Tore S.; Oppedal, Frode (Fisken og havet, særnummer;3-2004, Research report, 2004-02)
  • Havbruksrapport for 1990 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og havet, særnummer;1990:3, Research report, 1990-04)
  • Havbruksrapport for 1991 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og havet, særnummer;1991:3, Research report, 1991-04)
  • Havbruksrapport for 1992 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og havet, særnummer;1992:3, Research report, 1992-01)
  • Havbruksrapporten 1994 

   Hansen, Tom; Glette, Johan; Jensen, A.M. (Fisken og havet, særnummer;1994:3, Research report, 1994-01)
  • Havforskningsrapporten 2011 : Ressurser, miljø og akvakultur på kysten og i havet 

   Agnalt, Ann-Lisbeth; Fossum, Petter; Hauge, Marie; Mangor-Jensen, Anders; Ottersen, Geir; Røttingen, Ingolf; Sundet, Jan H.; Sunnset, Beate Hoddevik (Fisken og havet, særnummer;1-2011, Research report, 2011-03)
  • Havforskningsrapporten 2012 

   Aglen, Asgeir; Bakketeig, Ingunn; Gjøsæter, Harald; Hauge, Marie; Loeng, Harald; Sunnset, Beate Hoddevik; Toft, Kari Østervold (Fisken og havet, særnummer;1-2012, Research report, 2012-03)
  • Havforskningsrapporten 2013 

   Bakketeig, Ingunn; Gjøsæter, Harald; Hauge, Marie; Loeng, Harald; Sunnset, Beate Hoddevik; Toft, Kari Østervold (Fisken og Havet, særnummer;1-2013, Research report, 2013-03)
  • Havforskningsrapporten 2014 

   Bakketeig, Ingunn; Gjøsæter, Harald; Hauge, Marie; Sunnset, Beate Hoddevik; Toft, Kari Østervold (Fisken og Havet, særnummer;1-2014, Research report, 2014-03)
  • Havforskningsrapporten 2015 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og Havet, særnummer;1-2015, Research report, 2015)
  • Havforskningsrapporten 2016 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og Havet, særnummer;1-2016, Research report, 2016-03)