• Kyst og havbruk 2006 

   Svåsand, Terje; Boxaspen, Karin; Dahl, Einar; Jørgensen, Lis Lindal (Fisken og havet, særnummer;2-2006, Research report, 2006-03)
  • Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018 

   Grefsrud, Ellen Sofie; Glover, Kevin; Grøsvik, Bjørn Einar; Husa, Vivian; Karlsen, Ørjan; Kristiansen, Tore S; Kvamme, Bjørn Olav; Mortensen, Stein; Samuelsen, Ole Bent; Stien, Lars Helge; Svåsand, Terje (Research report, 2018)
  • Risikovurdering - miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett [2010] 

   Taranger, Geir Lasse; Boxaspen, Karin; Madhun, Abdullah Sami; Svåsand, Terje (Fisken og havet, særnummer;3-2010, Research report, 2011-01-13)
   Havforskningsinstituttet har på bestilling fra Fiskeri- og kystdepartementet foretatt en innledende risikovurdering av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett. Denne vurderingen har tatt utgangspunkt i de overordnede målene ...
  • Risikovurdering - miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett [2011] 

   Taranger, Geir Lasse; Svåsand, Terje; Madhun, Abdullah Sami; Boxaspen, Karin (Fisken og havet, særnummer;3-2011, Research report, 2011-09-30)
   Havforskningsinstituttet har på bestilling fra Fiskeri- og kystdepartementet oppdatert risikovurderingen av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett med ny kunnskap og nye data fra 2010 og 2011. Vurderingen tar utgangspunkt ...
  • Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2012 

   Asplin, Lars; Aure, Jan; Bannister, Raymond; Bjørn, Pål Arne; Boxaspen, Karin; Dahle, Geir; Ervik, Arne; Finstad, Bengt; Glover, Kevin A.; Grøsvik, Bjørn Einar; Hansen, Pia Kupka; Heino, Mikko; Vivian, Husa; Jansen, P. A.; Johnsen, Ingrid Askeland; Jørstad, Knut Eirik; Karlsbakk, Egil; Karlsen, Ørjan; Kristiansen, Tore S.; Kvamme, Bjørn Olav; Llinares, Rosa Maria Serra; Madhun, Abdullah Sami; van der Meeren, Terje; Mortensen, Stein; Morton, Craig; Nilsen, Rune; Otterå, Håkon; Patel, Sonal; Sæther, Bjørn-Steinar; Samuelsen, Ole Bent; Skaala, Øystein; Skår, Cecilie; Skilbrei, Ove; Stien, Lars Helge; Svåsand, Terje; Taranger, Geir Lasse; Uglem, Ingebrigt; Wennevik, Vidar (Fisken og havet, særnummer;2-2013, Research report, 2013-01-18)
   Havforskningsinstituttet har oppdatert risikovurderingen av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett med ny kunnskap og nye data med fokus på matfiskoppdrett av laks – og har gjort en innledende vurdering av dyrevelferd i ...
  • Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 

   Taranger, Geir Lasse; Svåsand, Terje; Kvamme, Bjørn Olav; Kristiansen, Tore; Boxaspen, Karin (Fisken og Havet, særnummer;2-2014, Research report, 2014-01-23)
   Havforskningsinstituttet har publisert risikovurderinger av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett i 2011, 2012 og 2013 basert på bestillinger fra Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) og etter dialog med Fiskeridirektoratet, ...
  • Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014 

   Svåsand, Terje; Boxaspen, Karin Kroon; Karlsen, Ørjan; Kvamme, Bjørn Olav; Stien, Lars Helge; Taranger, Geir Lasse (Fisken og Havet, særnummer;2-2015, Research report, 2015-04)
  • Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2016 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og Havet, særnummer;2-2016, Research report, 2016-04)
  • Risk assessment – environmental impacts of Norwegian aquaculture 

   Taranger, Geir Lasse; Boxaspen, Karin Kroon; Madhun, Abdullah S.; Svåsand, Terje (Fisken og Havet, særnummer;3-2010, Research report, 2011-08)