• Havets miljø 2004 

      Sjøtun, Kjersti (Fisken og havet, særnummer;2-2004, Research report, 2004-03)