• Kyst og havbruk 2005 

      Boxaspen, Karin; Agnalt, Ann-Lisbeth; Gjøsæter, Jakob; Jørgensen, Lis Lindal; Skiftesvik, Anne Berit (Fisken og havet, særnummer;2-2005, Research report, 2005-04)
    • Kyst og havbruk 2006 

      Svåsand, Terje; Boxaspen, Karin; Dahl, Einar; Jørgensen, Lis Lindal (Fisken og havet, særnummer;2-2006, Research report, 2006-03)