• Havbruksrapport 2001 

      Olsen, Rolf Erik; Hansen, Tom (Fisken og havet, særnummer;3-2001, Research report, 2001-02)
    • Havbruksrapporten 1994 

      Hansen, Tom; Glette, Johan; Jensen, A.M. (Fisken og havet, særnummer;1994:3, Research report, 1994-01)