• Miljørapport for 1991 

      Ellertsen, Bjørnar (Fisken og havet, særnummer;1991:2, Research report, 1991-04)