• Havets miljø 2003 

   Asplin, Lars; Dahl, Einar (Fisken og havet, særnummer;2-2003, Research report, 2003-02)
  • Kyst og havbruk 2006 

   Svåsand, Terje; Boxaspen, Karin; Dahl, Einar; Jørgensen, Lis Lindal (Fisken og havet, særnummer;2-2006, Research report, 2006-03)
  • Kyst og havbruk 2007 

   Dahl, Einar; Hansen, Pia Kupka; Haug, Tore; Karlsen, Ørjan (Fisken og havet, særnummer;2-2007, Research report, 2007-03)