• Havbruksrapport 1997 

      Christiansen, Rune (Fisken og havet, særnummer;3-1997, Research report, 1997-03)